Ikke en ubegrenset ytringsfrihet, Raja

Abid Raja mener ytringsfriheten bør gjelde ubegrenset. Slik er det ikke ifølge norsk lovgivning
Foto: Christoffer Biong
Abid Raja påstår i en kronikk i Aftenposten at muslimer "får hat mot jøder, amerikanere og indere gjennom morsmelken." Aftenposten-kommentator Inger Anne Olsen er uenig og mener skepsisen er politisk motivert og ikke handler om islam. 
0Shares

I kronikken framstår Raja som muslimenes tankeleser. Han snakker om ”vi muslimer”. Olsen samtykker i at Rakja er en uredd mann, men legger til at selv uredde menn kan ta veldig feil.

Rajas egne følelser

Olsen er ikke i tvil om at det er ekte følelser i Rajas kronikk, men ved å generalisere ut ifra personlige erfaringer blir det hele noe useriøst.  
– Når Raja først setter sine følelser i sammenheng med sin religiøse bakgrunn og hevder at muslimske gutter flest følte og føler likedan, generaliserer han i en grad som gjør det vanskelig å ta ham alvorlig, skriver Olsen i sin kommentar.

– Raja tar feil når han anfører islam som det grunnleggende premisset for en del muslimers hat […] Det er politisk motivert og handler knapt om islam.

Ikke religiøst betinget hat

At mange muslimske land er skeptiske til amerikanerne er ingen hemmelighet. Raja sier selv at hatet mot USA hørte han som 16-åring da USA gikk til krig mot Irak. Olsen mener derfor det blir feil å klandre religionen for noe som har grobunn i amerikansk utenrikspolitikk.

– Raja tar feil når han anfører islam som det grunnleggende premisset for en del muslimers hat […] Det er politisk motivert og handler knapt om islam.

Ytringsfriheten har grenser

Loven om ytringsfrihet slik den er nedfelt i paragraf 100 i norsk lovgivning har elleve begrensninger. Blant annet når det gjelder vern om andres omdømme, andres rettigheter og forebyggelse av offentlig uorden kan en ikke bryte disse begrensningene og påberope seg ytringsfriheten.  – Også hos oss finnes det i dag grenser for hatefulle ytringer og for oppfordring til vold, og det finnes grenser for ytringer som er injurierende. Disse grensene vil Raja fjerne. Det kan blant annet føre til at dagens ungdom vil måtte vokse opp med mer uttalt hat enn det han selv opplevde, skriver Olsen.

Ungdomsfenomen, ikke forgiftet morsmelk

Kamil Azhar som er statsviter og vokst opp i samme nabolag som Raja kjenner seg ikke igjen i hans beskrivelse av muslimer.
– Jeg har vel selv i et engasjert øyeblikk rundt lunsjbordet på kantina på Blindern utbasunert at jeg hater israelere, gjerne like før jeg har dratt til Ullevål stadion og tilkjennegjort mitt hat overfor Lyn og overfor bønder. Jeg har ment at Vesten er arrogant og at den muslimske befolkningen i Kashmir blir brutalt behandlet av India. Det er i hovedsak resultat av ungdommens ofte forenklete analyse av den politiske virkeligheten mer enn en forgiftet morsmelk, skriver han i et innlegg.