Får hjelp til å beherske sinne

Årsaker til at ikke-vestlige menn voldtar er mer på grunn av integreringsproblemer enn kvinnesyn
Foto: Goeun Bae
Ressurssenteret for menn (Reform) arrangerte sinnemestringskurs for menn med minoritetsbakgrunn. Men få innvandrermenn ønsker å delta.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Kursdeltagerne finner nye måter å løse problemer på. De blir også mer oppmerksomme på at psykisk vold også er ødeleggende. De lærer seg at typer atferd de tidligere trodde var greit, ikke er greit likevel. De får øynene opp for hvilke konsekvenser oppførselen deres får for andre, forteller Bjørn Løvland som er seniorrådgiver og terapaut ved senteret.

Sammen med en kollega har han vært terapaut i kurset for minoritetsmenn. Han har ledet gruppesamtalene, gjennomført kartleggingsamtaler med deltakerne, markedsført kurset samt jobbet med rekruteringen til det.

Gjennom og etter kurset har Reform kontakt med partnerne til kursdeltagerne som kan fortelle om positive resultater.

– Løsningene som kommer opp her er å snakke med partneren under rolige forhold, lytte til henne, forstå hennes situasjon og forsøke å finne løsninger sammen.

– De forteller oss at det har blitt tryggere hjemme. Mennene har fått mer empati og har forståelse for deres og barnas situasjon og behov. Og de har blitt mer oppmerksome på konsekvensene av vold og sinne.

Varierende utbytte 

Bjørn Løvland er en av terapautene som har hatt ansvaret for å gjnnomføre kurset.
Foto : Grazyna Skarpås

– Noen får stort utbytte av kurset, andre mindre. Men alle får noe positivt ut av det. Det har kanskje noe med motivasjon å gjøre. Og deltakernes traumer fra barndommen. Krig i hjemlandet og vold i familien er to viktige årsaker, sier Løvland.

Kurset går over femten samlinger. I tillegg får deltagerne hjemmeoppgaver. De skal føre en sinneskala på en til seks der de noterer seg hvor sinte de er i ulike situasjoner.

På samlingene setter de syv kursdeltagerne seg sammen med terapautene for å drøfte i felleskap.

– Deltagerne forteller gjerne om konkrete episoder de har opplevd og hvordan de har hatt det siden sist. Sammen reflekterer vi over fysiske signaler de har i kroppen når de begynner å bli sinte. Hva skal en gjøre når disse signalene kommer? Og hvile konsekvenser har volden og atferden for barn og kone?

– Løsningene som kommer opp her er å snakke med partneren under rolige forhold, lytte til henne, forstå hennes situasjon og forsøke å finne løsninger sammen.

Få deltakere
Første kurset ble arrangert for snart to år siden. Denne høsten hadde Reform sin andre runde. Begge gangene kurset skulle arrangeres slet de med rekrutteringen.

– Derfor har vi hatt en rekke møter med andre organisasjoner som barnevernet, familievernet, krisesentre, innvandrerorganisasjoner for å informere om kurset. Alle som er med i år har kommet hit via disse organisasjonene.

Løvland peker på at minoritetsmennene har de samme problemene som etnisk norske menn

– Nordmenn og minoritetsmennene har ofte samme type holdninger. For de voldsutøvende uavhengig av nasjonalitet handler det ofte om hvilken rolle en ønsker å ha i familien.