10 millioner til livsnøytrale seremonirom

Bile fra Dokumentaren ”The Imam and the Pastor” viser hvordan to bitre fiender fant veien til forsoning mellom religioner
I statsbudsjettet for 2013 setter regjeringen av ti millioner kroner til livssynsnøytrale seremonirom.
0Shares

Bruk av livssynsnøytrale seremonirom i Norge har først og fremst til en tidel av befolkningen som ikke er tilknyttet til noe tros- eller livssynssamfunn som målgruppe. Også ti prosent til som er medlemmer i andre trossamfunn omfattes av ordningen.

Bakgrunnen ligger i et brev til Kulturdepartementet, datert juni 2011, der generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile etterlyste tiltaket. Et år senere gikk daværende kulturminister Anniken Huitfeldt med på en prøveordning, som opprinnelig skulle finansieres med sju millioner.

– Stadig flere familier er flerkulturelle og flerreligiøse og kan ha et ønske om å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner og religioner. Det er disse vi vil nå ved å legge til rette for livssynsnøytrale seremonirom, sier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap), til NTB.

Handler om mangfoldet

Trygve Natvig, administrativ leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, synes at dette er et veldig bra tiltak.

– Det har i mange år vært behov for seremonirom for dem som ikke tilhører Den norske kirke. Dette har vært etterlyst i lang tid og er en naturlig konsekvens av at vi lever i et mangfoldig samfunn med ulik tilknytning til tro- og livssyn, sier han til fagbladet.no.

Ordningen skal først prøves ut i Akershus, Rogaland og Troms.