Flere innvandrere i jobb med Jobbsjansen

Flere innvandrerkvinner ut i jobb: 30 nye millioner skal gis til jobbintegreringsprosjekter, viser tall fra det nye statsbudsjettet
Regjeringen foreslår å sette av nye 30 millioner kroner til å innføre Jobbsjansen fra sommeren 2013, kommer det frem gjennom det nye statsbudsjettet.
0Shares

Tiltaket har som formål å øke sysselsettingen blant innvandrarar, særlig innvandrerkvinner, som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke fanges opp av andre ordninger.

– Jeg er glad for å kunne utvide satsingen for denne målgruppen, og gjøre det om til et permanent tiltak. Arbeid gir økonomisk selvstendighet, og er det viktigaste virkemiddelet til å motvirke fattigdom. Med Jobbsjansen gjør vi mer av det vi vet fungerer, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til regjeringen.no.

Utfordring

En stor utfordring er den lave sysselsetting i enkelte grupper kvinner med innvandrarbakgrunn. Mange som ikke deltar i arbeidslivet, er hjemmeværende og blir forsørget av en mann som er i arbeid. Kvinnene er derfor ikke i kontakt med NAV eller i gang med kvalifisering for arbeidslivet.

– Økt yrkesdeltagelse blant kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritet for regjeringen. Jobbsjansen er en av flere satsinger på området. Senere i høst skal vi også legge frem en ny stortingsmelding om integrering, sier Thorkildsen til regjeringen.no.