– Må stoppe å flytte på asylsøkere under korona

– Regjeringen har presset på for å legge ned mottak og flytte folk. Det kan øke smittefaren veldig, sier Karin Andersen (SV).
Foto: NRK
Leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), krever at asylsøkere som flyttes rundt om på forskjellige mottak må opphøre umiddelbart.

19 asylsøkere fra asylmottaket på Vinstra, som er rammet av et større koronautbrudd, blir søndag sendt til Wadahl høyfjellshotell på Gålå.

Alle 19 har avlagt negativ koronatest etter utbruddet lørdag, der 43 personer fikk påvist smitte, skriver NRK.

Kommunen venter fortsatt på 50 prøvesvar fra asylmottaket, opplyser ordfører i Nord-Fron Rune Støstad.

Flere av beboerne på Vinstra har den siste tiden tatt kontakt med organisasjonen Mennesker i Limbo som bistår langtidsboende flyktninger. Styremedlem Trude Hellesø frykter situasjonen kan eskalere.

– Vi har lenge vært bekymret for situasjonen ved asylmottakene, sier hun og viser til at flere personer gjerne deler et lite rom og kjøkken.

Smitten på Vinstra har trolig kommet fra et annet asylmottak fordi asylsøkere ofte flyttes på. Nå krever leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), at denne praksisen opphører umiddelbart.

– Regjeringen har presset på for å legge ned mottak og flytte folk. Det kan øke smittefaren veldig, sier hun.

Flere av de 43 koronasmittede tilknyttet Vinstra asylmottak i Nord-Fron kommune ble nylig overført fra andre mottak.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, sier til VG at verken han eller kommuneoverlegen visste om de nye beboerne som flyttet til mottaket i begynnelsen av november.

– Det var et lite sjokk når vi så de høye tallene. Vi har jo ikke visst om at det var smitte der, før vi sporet oss fram til det, sier han.

Kjelstrup forteller at grunnen til flyttingen er at det er to mottak som er avviklet.

– Det vi hører er at smitten kan ha komme av flytting mellom mottak, men det er vel ikke konkludert ennå så vidt jeg forstår, sier hun.

UDI har ikke selv vært i kontakt med smittevernmyndighetene på Vinstra.

– Det er det mottaksleder og driftsoperatør som har. Når det har skjedd kjenner jeg ikke til. Vi har vært opptatt av at de som flyttes er friske. Det har ikke vært tegn på at syke personer har vært flyttet fra ett sted til et annet.

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange, sier han.

Brabrand forteller at beboerne holder seg på rommet til de lager en ny plan. Det er aktuelt å skaffe innkvartering for de friske et annet sted.