Innvandringen berger folketallet

Ønsker seg flere innvandrere og innflyttere: Vesterålen kommune.
Foto: Wikimedia Commons
Vesterålen har et åpenbart behov for innvandring både for å berge folketall og næringsliv.
0Shares

Kommunale statistikker viser at rundt 6,8 prosent av befolkningen i Vesterålen per dagsdato er innvandrere.

– La gjerne våre ungdommer flytte hjemmefra for å utvikle seg, men et åpenbart problem er at de ikke flytter hjem igjen. Vesterålen lekker sin unge befolkning, og det er innvandrerne som berger stabiliteten, sa assisterende regiondirektør Roger Solstad fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til Vesterålen Online.

Hvordan gjøre kommunen attraktiv?

Både ordførerne og representantene fra IMDI var skjønt enige om at folketallsutviklingen i Nordland er urovekkende, og at det er vanskelig å gi gode svar på hvordan man på den ene siden kan gjøre det attraktivt å bo i Nordland på den ene siden, samt drive god integrering på den andre.

– Vi trenger husvære for innflytterne. Dette er et reelt problem, sa rådmann Rolf Lossius i Sortland.

– Vi sliter med finansieringen. Slik jeg ser det klarer ikke staten å dekke det vi som en liten kommune ut med, sa Merete Skille fra Bø.