Kritiserer boforhold for asylsøkere

I 2009 kom det hele 17 170 asylsøkere. Selv om det er en oppgang fra 2008, var det færre enn UDIs prognoser på 18 500
En tidligere ansatt ved asylmottaket i Drammen står fram i NRK. Hun beskriver boforholdene som forferdelige for beboerne. 
0Shares

– Jeg opplevde det som en krisesituasjon allerede i 2010, hvor det vokste svart mugg opp over veggene. Vi fikk beskjed at det meste sannsynlig var beboernes egen feil, og at vi kunne vaske det bort med salmiakk, sier Maria Wasvik, som tidligere jobbet ved asylmottaket til, NRK.

Wasvik har selv tatt bilder av boforholdene mens hun var ansatt ved mottaket. Flere av bildene ligger på NRKs nettsider. I bildene får vi se nedslitte vegger, mugg og råte flere steder.

– Boligstandarden generelt er veldig dårlig. Det er steder der det er så mye fukt at det gynger i gulvet når du går, sier Maria Wasvik.

NRK tok seg turen til mottaket, hvor de møtte David fra Zambia, en av beboerne ved asylmottaket. Han stiller seg bak Wasvik og er kritisk  til boforholdene.

– Se på denne krana, den går helt rundt, og se på det der oppe, sier han og peker opp i taket.

– Se hvor gammelt huset er. Er dette gode boforhold?, spør David retorisk.

NRK opplyser om råteskader på badet, knuste vinduer og komfyrer som ikke virker.

– Kjenner seg ikke igjen

Asylmottaket drives av selskapet Fossnes AS, som har ansvaret for en rekke desentraliserte mottak over hele Østlandet. Denne gang velger administrerende direktør, Stein Bungum, å svare på e-post: Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen den tidligere ansatte gir. I en e-post til NRK skriver han:

“Fossnes AS kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen vi har fått presentert. Boligene innleid i Drammen er gjennomgående gode. Men vi kan ikke fortsette en polemikk i media om standarden. Vi har nå anmodet miljørettet helsevern i Drammen om en full gjennomgang av standard og praksis på alle boliger vi benytter. Eventuelle avvik vil bli rettet uten unødvendig opphold.”, opplyser han til NRK.