Ny integreringsmelding til Stortinget

- Vi må sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og deltatt i samfunnslivet, sa inkluderingsministeren da hun la fram Stortingsmelding om integrering.
Foto: Pressefoto/ SV
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen presentere la i dag fram melding til Stortinget om regjeringens integreringspolitikk.
0Shares

Satsingen på arbeid, likestilling og barn og unge er blant hovedpunktene. Meldingen prioriterer å få kvinner i arbeid.

– Vi må sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og deltatt i samfunnslivet. Arbeid er det viktigste virkemiddelet for å utjevne levekårsforskjeller og oppnå likestilling mellom kvinner og menn, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett satt av ytterligere 30 millioner kroner til Jobbsjansen, som blir en permanent ordning fra sommeren 2013. Målet med ordningen er å få flere i arbeid, spesielt kvinner som står utenfor arbeidslivet. Jobbsjansen skal kombinere opplæring i norsk og samfunnskunnskap med arbeidsrettede kurs. Deltakerne blir fulgt opp av faste kontaktpersoner. Denne kombinasjonen har vist seg å fungere godt.

– Økonomisk selvstendighet gir kvinner mulighet til å bestemme over sitt eget liv.

– Økonomisk selvstendighet gir kvinner mulighet til å bestemme over sitt eget liv. Det styrker også familiens økonomi. Når mor lærer seg språk og kommer i arbeid, får barna deres et bedre utgangspunkt for å lykkes i skole og fritid, sier statsråd Thorkildsen.

Regjeringen vil:

 • Bedre kvalifisering av innvandrere for det norske arbeidslivet
 • Innvandreres kompetanse skal benyttes bedre
 • Flere kvinner med innvandrerbakgrunn skal komme i arbeid
 • Innvandrere og barna deres skal få god utdanning som er tilpasset deres behov
 • Alle barn skal ha gode oppvekstvilkår
 • Unge jenter og gutter skal kunne ta selvstendige valg om eget liv og framtid
 • Bosetting av flyktninger skal skje raskere
 • Statsborgerpolitikken skal styrke tilhørigheten til Norge
 • Rasisme og diskriminering skal bekjempes
 • Frivillig virksomhet skal være åpen og inkluderende
 • Velferdsstatens tjenester skal være tilpasset behovene til en mangfoldig befolkning

Les hele meldingen