Foreslår nasjonal uke for mangfold og flerkultur

Bilde fra åpningen av Mangfoldsåret 2008 i Stavanger.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen foreslår i ny Stortingsmelding en nasjonal uke for mangfold og flerkultur i 2013. Men det er kun satt av 400 000 kr.
0Shares

I løpet av uken vil det foregå en rekke arrangementer og aktiviteter over hele landet. Aktivitetene kan være i regi av lokale frivillige organisasjoner, kommuner, nabolag, arbeidsgivere, skoler og statlige etater og myndigheter.

– Norges Røde Kors skal samordne den nasjonale uka gjennom å informere om den, og å mobilisere organisasjoner, kommuner og andre aktører til å igangsette aktiviteter, heter det i følge Thorkildsen. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 å bevilge 400 000 kroner dette.