Vil bedre sikkerheten utenfor Oslo-synagoge

 
Foto: venstre.no
Ola Elvestuen (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, har tatt kontakt med trossamfunnet, politiet og ulike kommunale etater, og vil snarest mulig samle alle til et møte.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

Sikkerheten rundt synagogen har igjen blitt et tema etter at islamisten Arslan Ubaydullah Maroof Hussain (27) ble siktet for trusler mot Det Mosaiske Trossamfunn.

– Her handler det om å ta på alvor de truslene jøder blir utsatt for i Norge, og at byen må ta sitt ansvar, sier Elvestuen til aftenposten.no.

Han mener man også bør ta innover seg at det høyst sannsynlig vil være behov for sikkerhetstiltak ved synagogen i lang tid.

Kan stenge deler av gaten

Han understreker at det er politiet som har hovedansvaret for sikkerheten, men at kommunen vil ta initiativet til å få på plass bedre ordninger enn det er i dag.

– En mulig løsning vil være å stenge av deler av gaten utenfor synagogen, eller sperre den helt for biltrafikk, men vi må sette oss ned og vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige.

Jevnlig kastes det stein og flasker mot synagogen, både etniske nordmenn og andre står bak. Det ropes tidvis også hatefullt mot dem som kommer og går til arrangementer i synagogen, skriver aftenposten.no

– Som by må vi ta hensyn til alles behov. Det viktigste er at vi tar et initiativ og får koordinert dette på best mulig måte, legger han til.

Oslo politidistrikt sier til avisen at de følger trusselsituasjonen tett og vurderer vaktholdet fortløpende.