Helsearbeidere flinkest

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
En ny evaluering utført av Oxford Research avslører at Helsevesenet i Norge er godt rustet til å møte omskjæring av kvinner som medisinsk problem. Andre fagfolk, som barnevernet, er ikke like godt rustet.

Norge kom allerede i 2003 med en internasjonal handlingsplan mot omskjæring av jenter, og fulgte opp i 2008 med en handlingsplan for forebygging av kjønnslemlesting i Norge, som er den offisielle betegnelsen på omskjæring av kvinner. I evaluering utført av Oxford Research, kommer det frem at Norge er i front i Europa i arbeidet mot kjønnslemlesting. Til tross for at flere europeiske land har utarbeidet en handlingsplan mot kjønnslemlestelse, er Norge det eneste landet som har evaluert sin handlingsplan. Evalueringen av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 ble offentliggjort i august i år.

Veiviser om omskjæring

Noe av funnene i evalueringen til Oxford Research, var at helsearbeidere i Norge har god kunnskap og følger opp Norges handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Det kom frem i evalueringen Oxford Research har gjennomført.

I samtaler med kvinner om helsespørsmål har fagfolkene en naturlig inngang til temaet kjønnslemlestelse. Derimot sliter både skolen og barnevernet på dette området. De opplever det som vanskelig å snakke om kjønnslemlestelse.

I den forbindelsen har det blitt utarbeidet en veiviser på nett for de som arbeider med som står i fare for å bli kjønnslemlestet eller allerede har blitt kjønnslemlestet. Veiviseren er i tillegg en kilde til kunnskap om kjønnslemlestelse med gode tips om både faglige ressurser og hvordan man kan ta opp og snakke om kjønnslemlestese på en god og tillitvekkende måte.