SV til verks mot ekstreme islamister

Intervjue med Audun Lysbakken; Barne,likestillings- og inkluderingsminister
Foto: Samer Shurukh
Sosialistisk Venstreparti og partileder Audun Lysbakken foreslår seks tiltak for å bekjempe ekstrem islamisme.
0Shares

Tiltakene han lanserer går ut på å få ungdom ut av miljøene. Han vil satse på forebygging gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri. Våpenkontrollen må bli strengere, han vil at Politiets sikkerhetstjeneste fokuserer på ekstreme islamistiske miljøer, han vil balansere sikkerhet mot personvern, og han vil ha flomlys på ekstremistiske miljøer.

– Her nytter det ikke å krangle om hvem som sa hva på 80-tallet. Nå må vi bli konkrete, sier Lysbakken (bildet) til Dagbladet.

Tiltakene kommer fram i SVs forslag til nytt partiprogram. Når det gjelder punktet om å stramme opp våpenloven, vil SV gi Politiets sikkerhetstjeneste rutinemessig tilgang til alle våpensøknader, rydde opp i våpenregistreringen og sørge for at våpen automatisk blir inndratt ved visse typer lovbrudd.

Vil støtte Faremos terrorlovforslag

Lysbakken gir også støtte til justisminister Grete Faremos forslag om å gjøre det forbudt å motta terrortrening.

– Det er et paradoks at det er forbudt å planlegge terror sammen med andre, men ikke alene, sier Lysbakken.