Sletter fortjenstmedalje

Fikk siste ord i saken: Harald Rex.
Foto: Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff
Kongens fortjenstmedalje til Trond Ali Linstad slettes i henhold til statuttenes § 7, melder Kongehuset på sin nettside.  
0Shares

Trond Ali Linstad ble foreslått til Kongens fortjenstmedalje for sitt mangeårige arbeid for integrering av minoriteter gjennom sitt virke som fastlege på Grønland og sitt arbeid med Urtehagen. For dette samfunnsnyttige arbeidet ble han tildelt medaljen. 

– I denne saken hadde ikke hoffet skaffet seg tilstrekkelig oversikt til å kunne foreta en slik helhetlig vurdering. Denne beklagelige forsømmelsen er mitt og hoffets ansvar, sier hoffsjef og leder for medaljerådet, Åge Grutle til kongehuset.no.

Ny gjennomgang

Kongehuset skriver videre at man normalt vil være ytterst varsom med å gi karakter til foreslåtte kandidaters ytringer.

– I en ny gjennomgang av denne saken har vi imidlertid heftet oss ved skriftlige ytringer som synes egnet til å mistenkeliggjøre jøder som folkegruppe og som minner om den spesielle floraen av stigmatiserende konspirasjonsteorier om det jødiske folk. Vi har også heftet oss ved språkbruk som kan fremstå som stigmatisering av homofile.

Uforenlige ytringer

Fra hoffets side har man kommet til at Linstads ytringer slik de fremstår og blir oppfattet, ikke er forenlige med Fortjenstmedaljens formål, og dermed slettes tildelingen av Fortjenstemedaljen til Trond Ali Linstad.

– Jeg beklager sterkt at vi har bragt Linstad opp i denne situasjonen, sier Grutle.