Ville styrke barns svømmeferdigheter – ble nedstemt

Kun for noen få? Svømmeferdighetene hos det store flertallet av Oslo-elever ligger på Norges- og Europabunn. Særlig er det få minoritetselever som har lært seg å svømme.
Foto: Becky Gregory
Ubah Abduqadir (Ap) kom med et privat forslag til bystyret hvor hun tok til orde for å øke antallet svømmeopplæringstimer. Forslaget ble nedstemt av det borgerlige flertallet i bystyret, H, Frp og V.
0Shares

Temaet minoritetsbarn og drukningsulykker kom for alvor i offentlighetens lys da to gutter på ni og tolv år druknet i Svarttjern på Romsås i Oslo for et par år siden. 

I sitt forslag viser Ubah Abduqadir til at svømmeopplæring av barn på skolen er en viktig betingelse for å kunne unngå nye drukningsulykker og samtidig opprettholde den fysiske aktiviteten.

– Slik jeg kjenner til i Oslo har vi to utfordringer ift svømmeferdighetene: Den ene er for sen oppstart av svømmeundervisning, og manglende kontinuitet etter fjerde trinn, og den andre er begrenset åpningstid. Tiltakene som byrådet har gått inn er greie, men gir ikke mengdetrening, er kortvarige i forhold til kvalitet og kvantitet, og når heller ikke fram til alle elevene, påpekte Abdulqadir i sin innstilling.

Bekymret: Aps Ubah Abduqadir vil ha svømming ut til alle barna, særlig de med minoritetsbakgrunn, som ofte har begrensende muligheter til friluftsliv.
Foto : Foto: Arkiv

Sist det ble bygget en kommunal svømmehall i Oslo, var i 1983.

Oversett del av skoletilbudet

Støttet, men nedstemt: Reza Rezaee og Rødt støttet Aps forslag, men ble nedstemt av høyreflertallet i bystyret. Ifølge norsk-afghaneren er ikke svømming lenger et privat ansvar når det skjer så mange drukningsulykker i Oslo.
Foto : Henrik Kreilisheim

Tall som nettavisen dittoslo.no har hentet fra ulike skoler fra Oslos østkant i 2010 viser at andelen svømmedyktige elever var godt under halvparten. I enkelte skoler var det helt nede i 10 eller 20 prosent. 

Sommeren 2011 kartla også Oslo kommune svømmeferdighetene til elevene på 4. trinn. Hver fjerde elev ikke klarte å svømme 25 meter, og enda færre var i stand til å svømme de 200 meterne Norsk Svømmeforbund mener er minstekravet for å være svømmedyktig. En tidligere undersøkelse viser at det er særlig barn med ikke-vestlig bakgrunn som har dårlige ferdigheter.

Rødts Reza Rezaee, hvis parti var med på å støtte Ap-politikerens forslag, påpekte i sin innstilling at “svømmeopplæringen har altfor lenge vært en oversett del av skoletilbudet”.

– Resultatet av denne forsømmelsen ser vi nå. Utdanningsetaten har kartlagt elevenes svømmeferdigheter som så mangelfulle at det bør gi grunn til bekymring for alle de politiske partiene i denne salen. Rødt ser ikke på det som en privatsak når små barn drukner fordi skolens opplæringstilbud ikke er godt nok.

Stenger for mulighetene

En skuffet Rezaee innser at bystyreflertallet kjørte igjennom med sin sak.

– Jeg tror forslaget til Abduqadir ble nedstemt fordi høyresiden mener det er individets og familiens ansvar å sørge for svømmeopplæring.

– Hvordan rammer manglende svømmeopplæring innvandrerbefolkningen i Oslo?

– En direkte konsekvens er at barn og voksne med minoritetsbakgrunn vil være utsatt for drukningsfare. Samtidig mister man en fin opplevelse, trening og ikke minst det sosiale aspektet. Barn med norsk bakgrunn drar gjerne på hytteturer ved sjøen og lærer å svømme av sine foreldre, mens mange barn med minoritetsbakgrunn ikke får denne muligheten, påpeker Rødt-politikeren.

Beklagelig

Thomas Wikberg, formann i Oslo Idrettslag Svømming, sier man er godt kjent med problemstillingen. Mange skoler klarer ikke å gi sine elever den obligatoriske svømmeopplæringen i 4. og 8. klasse.

– Svømming er en aktivitet man kan dø av, om man ikke behersker den. At det spesielt er en utfordring for barn med minoritetsbakgrunn, er vi meget klar over.

Bystyrets avvisning av forslaget om å øke antallet svømmeopplæringstimer var Oslo IL Svømming ikke kjent med. 

– Mange skoler i Oslo i dag ikke klarer det obligatoriske kravet, fordi det ikke finnes nok bassenger. Sist det ble bygget en kommunal svømmehall i Oslo, var i 1983, noe som har ført til at Oslo i dag er blitt en av byene i Europa med størst underdekning av bassengtilgang per innbygger. Vi synes det hele er sterkt beklagelig, påpeker Wikberg.

– Rammer alle barn

Ap-politiker Abduqadir fikk i et svar fra byrådet vite at de mener svømmetilbudet under sommerskolene, i tillegg til svømmeopplæringen på skolene, er tilstrekkelig. 

– Men det byrådet ikke tar i betraktning, er alle som søker seg til eller kjenner sommerskolenes tilbud. Svømmeopplæringen på skolene begynner i fjerde trinn, men blir ikke videreført. Elevene som tar dette får dermed ikke tilstrekkelige og nødvendige svømmeferdigheter.

Hun synes det er synd at Høyre og Venstre blokkerer et forslag som hadde ført til bedre svømmetilbud for barn og unge i Oslo.

– En manglende svømmeopplæring rammer alle barn og unge i Oslo. Alt for mange barn i Oslo risikerer å drukne fordi de ikke har lært å svømme. Arbeiderpartiet tar dette på alvor, og derfor fremmet vi forslag om det i bystyret, sier Abduqadir.