Alarmerende landinformasjon om Etiopia

Det etiopiske regimet får sterk kritikk for menneskerettighetssituasjonen i landet
Foto: Wikimedia Commons
Regjeringens gjennomgående tone om at «det er trygt å returnere til Etiopia» er fullstendig på kollisjonskurs med ny Landinfo og Noas' nye landrapport.
0Shares

Det har lenge vært merkelig stille om returavtalen, i alle fall i media. Innad i storting og regjering ser det derimot ut for å være voksende uenighet om en returavtale som er gjennomsyret av usikkerhet og som muliggjør tvangsretur til et ettpartidiktatur som har enorme brudd på menneskerettighetene. Ny Landinfo og Noas’ landrapport fra august 2012 bekrefter galskapen klarere enn noen gang.

Strider mot all fornuft
Rapportene viser klart at retur ikke er trygt, noe som forøvrig også FN, flere politiske partier, menneskerettighetsorganisasjoner, etiopiaspesialister, andre organisasjoner, etiopiere her i Norge og hele verden vet strider mot all fornuft. Kildene til landinformasjonsrapportene til Landinfo og Noas er ikke ulovlige opposisjonspartier og sterke myndighetskritikere. Den store gruppen av skriftlige kilder er: Amnesty, HRW, ICG, et par objektive forskere, UNHCR. Den store gruppen av muntlige kilder er: Fem ambassader i Etiopia, vestlig diplomatisk kilde, leder av internasjonal NGO etc. En mindre gruppe av kilder er et par–tre representanter for, sannsynligvis, lovlige opposisjonspartier i Etiopia og en journalist.

Noas rapport, s 9: “Omtrent alle kildene våre mente at opposisjonelle vil kunne risikere reaksjoner ved retur, til dels av alvorlig karakter. Anslagene var basert på deres erfaring med myndighetene på andre områder og hvordan myndighetene behandler myndighetskritikere og opposisjonelle i andre sammenhenger. Kildene ga uttrykk for at situasjonen for opposisjonelle som sendes til Etiopia vil være mer alvorlig enn det utlendingsforvaltningen legger til grunn”.

Returavtalen er regjeringens (makk)verk som de har pålagt Une og Udi når de skal avgjøre hvem av politisk aktive personer som skal få opphold eller ikke.

Utsatt
Også i Landinfos nye rapport er det liten tvil om at Landinfo beskriver at flere omfavnes av aktivitet og profil som med stor sannsynlighet vil være utsatt for reaksjoner ved retur til Etiopia. Landinfo er bla. tydeligere på at Etiopia har god oversikt over personer tilknyttet opposisjonspartier i eksil, særlig de ulovlige opposisjonspartiene G7, OLF og ONLF. Landinfo skriver stadig at ”prominente personer” og “aktivt støtter” er mest utsatt, men har tatt med langt flere sitater av typen: “myndighetene trolig kan iverksette reaksjoner mot andre”(s.6), “som mistenkes å være medlemmer av OLF eller ONLF, med stor sannsynlighet vil kunne bli vilkårlig fengslet og torturert ved retur til Etiopia” (s.6), “Medlemskap alene, eller tilknytning til en ulovlig opposisjonell gruppe, kan føre til arrestasjon og fengsling”.

Landinfo, politisk aktivitet i eksil, s 7: “Kildene Landinfo snakket med mente at eksiletiopiere med aktivitet og profil som beskrevet over, med stor sannsynlighet vil være utsatt for reaksjoner ved retur til Etiopia”.

Tilfeldige fengslinger
En gjennomgående faktor i begge rapportene er at det er meget tilfeldig hvem som er i risiko for fengsling, forfølgelse og tortur. Hverken Noas eller Landinfo har snakket med den ulovlige opposisjonen ved faktareisen i mars i år pga sin egen og opposisjonens sikkerhet. Det vil si at mange grusomme menneskerettighetsbrudd kan være skjult på innsiden av Etiopia, noe som etiopiaspesialister og menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert gjennom mange år.

I tillegg avsløres det manipulering av bevis utført av den etiopiske regjering mot de svenske journalistene og alvorlige menneskerettighetsbrudd avsløres av de samme journalistene. Dette er fakta som Une nå må ta til etterretning ift etiopiernes politiske aktivitet både i Etiopia og i Norge ved behandlingen av deres saker.

Frustrerende
Returavtalen er regjeringens (makk)verk som de har pålagt Une og Udi når de skal avgjøre hvem av politisk aktive personer som skal få opphold eller ikke. Selv fraskriver regjeringen seg alt ansvar. De sier de tar ikke enkeltsaker og stoler på utlendingsmyndighetenes avgjørelser. Hva med de menneskene som har mistet alle rettigheter etter endelig avslag og ikke har noen som helst økonomisk mulighet til å gå til rettssak og fortsatt trenger beskyttelse? Her mener regjeringen at “de økonomiske etiopierne” skal ut av landet. Her stopper all videre kommunikasjon. Kjenner frustrasjonen og opprørstrangen bygge seg opp – for her er det bare de som hevder å ha all kunnskap på sin side – selv med ny faktainformasjon å vise til. Hva er årsaken til dette?  Er de redde for at sannheten om de alvorlige menneskerettighetsbruddene i Etiopia skal offentliggjøres slik at oppstyr rundt returavtalen kan ødelegge regjeringens gode politiske samarbeid med Etiopia? En skammelig returavtale med et av de verste torturregimene viser klart at vår regjering syns politikk er viktigere enn humanitet og menneskerettigheter.

Stoler ikke på Landinfo
Justisdepartementet svarer på henvendelser fra mange mennesker med bekymrede spørsmål, inkludert mange henvendelser fra meg selv. Jeg får nevnte standardsvar samt “det går nok bra”, “vi kan aldri garantere 100 prosent sikkerhet for returnerte” og “noe i den siste landinformasjonen er ikke dokumentert”. Det er meget alvorlig når de ikke stoler på Landinfo. Er dette en holdning justisdepartementet også overfører til Udi og Une?

En returavtale med diktaturet Etiopia klinger svært dårlig sammen med Norges internasjonale forpliktelser som blant annet lover at ingen skal sendes tilbake til forfølgelse, fengsling og tortur. Fakta er at dette kan faktisk ikke regjeringen garantere – rapportene beviser til fulle at risikoen for nettopp det er svært stor. Hva skal til for å få en enveiskjørt regjering til å forstå at de beveger seg i feil retning – på kollisjonskurs med sin egen politikk?

Kjære Jens Stoltenberg, Grete Faremo, Pål Lønseth, Udi og Une:

Flere enn beskrevet i tidligere landinformasjon kan med stor sannsynlighet bli utsatt for reaksjoner ved retur til Etiopia av mer alvorlig art enn det utlendingsforvaltningen har lagt til grunn så langt. Ny landinformasjon bekrefter dette. Jeg ber dere innstendig om å ta denne alvorlige informasjonen på alvor slik at det aldri kommer på tale med tvangsreturer av politisk aktive personer og andre utsatte grupper til Etiopia.

Une–direktør Ingunn–Sofie Aursnes, du uttalte nylig: “Jeg mener det går an å bruke hjerte og hode samtidig.”  Jeg ber deg om å huske dine egne kloke ord – også når Une foretar vedtak i Etiopiasaker.

Med vennlig hilsen                                                                                           
Randi Solbergnes – menneskerettighetsaktivist – med mangeårig kunnskap om de alvorlige menneskerettighetsbruddene i Etiopia