Kaller Oslo “molboland”

Flest med minoritetsbakgrunn: over halvparten av de som bruker Fri rettshjelp har minoritetsbalgrunn. Beklagelig hvis tilbudet må legges ned, sa seksjonsleder i Fri rettshjelp, Bente Oftedal Roli, da forslaget om kutt først ble kjent
Foto: Janet Ohemeng
Kontoret for Fri Rettshjelp i Oslo legges ned. Det er fordi Oslo kommune ikke har klart å finne 2,1 millioner kroner i budsjettet til formålet. Det får Klassekampen-skribent Arild Rønsen til å reagere kraftig.
0Shares

Med sine 16 advokater og øvrige ansatte har Fri Rettshjelp gjennom mange år gitt de svakest stilte i Oslo råd og juridisk assistanse. Nå legges tilbudet ned.

– Oslo kommune betalte i år 2,1 millioner kroner. Resten av driftsbudsjettet har vært betalt av Staten. I inneværende år: 6 millioner kroner. Penger som forsvinner idet kommunen ikke stiller opp, skriver Arild Rønsen i Klassekampen i dag. 

Han mener Oslo kommune ville spart store summer på å opprettholde tiltaket. Som eksempel nevner han vanskeligstilte som blir kastet på gata av huseier. Dersom disse ikke får hjelp, havner de ifølge Rønsen gjerne på hospits, noe Oslo kommune betaler for.

De 16 advokatene og de øvrige ansatte som nå blir “overtallige”, vil ha rett til lønn fram til pensjonsalder og dette betales av Oslo kommune aleine.

– Ikke nok med det. De 16 advokatene og de øvrige ansatte som nå blir “overtallige”, vil ha rett til lønn fram til pensjonsalder, og dette betales av Oslo kommune aleine, ikke av Staten, fordi det er kommunen som har arbeidsgiveransvaret! Summa summarum: Oslo kommune taper mange millioner – i begge ender. Om noe noen gang har vært molbopolitikk…, lyder Rønsens hjertesukk.

Rammer brukerne

Noen dager før forslaget gikk igjennom i bystyret uttalte Stina Saastad, tillitsvalgt for advokatene ved kontoret seg om saken til osloby.no.

– Det vil ramme brukerne våre hardt. I fjor hadde vi rundt 5.000 saker, og mange av dem ville ikke fått hjelp andre steder, sa hun.

Anniken Hauglie (H), sosialbyråd i Oslo, hevdet overfor avisen at rettshjelp er en statlig oppgave og påpekte at det finnes en rekke andre tilbud som kan ivareta behovet som Fri rettshjelp–kontoret dekker i dag. Eksempler er Nav og Servicekontoret for utenlandske arbeidstakere.