Vil internasjonalisere norsk skole

Shahzad Akhtar Sial (H) vil gi barn og foreldre mulighet til å velge engelsk som læringsspråk allerede fra grunnskolen.
Foto: Grazyna Skarpås
Shahzad Akhtar Sial (H) vil gi barn og foreldre frihet til å velge engelsk som standard språk framfor norsk fra grunnskolen gjennom undervisningsprogrammet International Baccalaureate (IB).
0Shares

Sial er lokalpolitiker og representerer Høyre på Alna. Han er sterkt engasjert i norsk skolepolitikk. Norsk skole bør få et langt større internasjonalt preg enn i dag, mener han.

– Over 3300 grunnskoler i 141 land er en del av IB-familien. Det er derfor på tide at vi i Norge følger utviklingen.

Engelsk fra dag én
I dag tilbyr en rekke videregående skoler samt to ungdomsskoler i Norge IB-undervisning. Sial mener at dersom Norge skal kunne være konkurransedyktig i fremtiden, må denne typen undervisning starte fra første skoledag.

Mye av dagens universitetspensum er på engelsk, og med svake engelskkunnskaper vil det blir svært utfordrende for norske studenter å ta høyere utdanning.

– Vi vet at mye av dagens universitetspensum er på engelsk, og med svake engelskkunnskaper vil det blir svært utfordrende for norske studenter å ta høyere utdanning, både i Norge og i utlandet.

Offentlige norske skoler, også grunnskoler, kan for eksempel lage et tilbud der en parallell på hvert klassetrinn følger IB-modellen med undervisning på engelsk. Bjørnholt skole sør i Oslo er en av skolene som tilbyr IB på videregående trinn allerede i dag.

Trenger flere utfordringer
Sial mener videre at det bør stilles høyere krav til både barn og voksne i norsk skole.

– Barna må få større faglige utfordringer. For å gjøre barna mer konkurransedyktige i verden må også lærernes kompetansenivå heves.

– Hvordan vil du finansiere alt dette?

– Dette vil bli finansiert på samme måte som dagens undervisning. Det er statens ansvar. Selvfølgelig vil det bli kostbart, men vi må se på det som en investering for fremtiden. Vi vil få betalt for det i form av en bedre fremtid for våre barn.

– Hvordan tror du utspillet vil bli mottatt?

Norske elever vil ha godt av å få et mer variert tilbud helt fra grunnskolen, mener Shahzad Akhtar Sial.
Foto : Grazyna Skarpås

– Jeg mener det ikke er noe negativt med mitt forslag. Dette er snakk om vår felles framtid, noe alle og enhver burde slutte opp om.

Vil unngå Jagland-engelsk
Sial er ikke imponert over engelskkunnskapene til norske elever. Han mener det er viktig å ta dette alvorlig for å unngå ”Jagland-engelsk”.

– Vi hørte alle Jaglands tale under fredsprisutdelingen. Må si engelsken ikke var overbevisende, snarere virker det som om han snakker norsk når han snakker engelsk.

Sial poengterer at meningen med utspillet ikke er en ren engelskspråklig skole, men kun å illustrere viktigheten av gode engelskkunnskaper.

Positiv til internasjonalt samarbeid
Sial har barn på Lindeberg skole i Groruddalen. Han ser gjerne at skolen blir en skole som tilrettelegger for IB-undervisning. Assisterende rektor på skolen Hans Sigurd Gundersen er ikke fremmed for tanken.

– Vi er opptatt av internasjonalt samarbeid. Vi har noe som heter vennskapsskoler. Under denne ordningen har vi samarbeid med skoler i andre land, forteller Gundersen. 

Her kan du få vite mer:
Bjørnholt skoles hjemmesider og på Wikipedia (på engelsk) kan du lese mer om IBs pensum og historie.