Tospråklige barn integreres via lek

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
Dramalek med tekster fra tospråklige barns familier kan gi bedre integrering i barnehagen.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

 – Ved å bruke slikt tekstmateriale kan enkelte barn gjenkjenne noe som kan brukes i leken og føre at barnet lettere deltar i for eksempel rollelek, sier Jorunn Melberg, førstelektor i drama ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Fortellinger hjemmefra som blir brukt i barnehagen kan ifølge bygge bro over ulikhetene og språkvansker. Tidligere studier viser at barn blir lettere avvist av andre barn i slike situasjoner.

Slik gikk forskeren fram

Meberg fulgte barn og familier i en 3-6-årsavdeling med 18 barn. Sammen med personalet på avdelingen registrerte hun fortellingenes vei fra det tospråklige hjemmet og inn i bruk i barnehagen.

Foreldrene ble spurt om å komme med et eventyr, dikt, sang, fabel eller en historie som hadde fulgt familien og som barna kjente. Bidragene ble for eksempel brukt i en fortellerstund med figurer og dramalek.

Til slutt undersøkte forskeren hvordan dette virket på familien i etterkant.

Gir stolthet og bekreftelse

– Første gang jeg kom til barnehagen etter at moren hadde levert fortellingen, kom datteren stolt mot meg og fortalte at “mor har skrevet eventyr”, forteller forskren om en albansk jente. Moren hennes fortalte forskeren at jenta var veldig glad den dagen hun skulle ha med seg eventyr til barnehagen.

En assistent i barnehagen fortalte også om en kurdisk jente, der moren hadde levert en tradisjonell barnesang “Min lille søte pusekatt”.

Jenta smilte hver gang den voksne nynnet eller sang sangen selv om hun ikke sa noe eller selv tok aktivt del, forteller Melberg som tror det også bekrefter noe hos datteren når moren blir bekreftet i barnehagen på denne måten.

 – Når moren oppfattes som betydningsfull, kan det også styrke datterens selvfølelse, sier Melberg.