Fortsatt lavere ledighet for innvandrermenn

Byggenæringen, hvor spesielt mange polakker jobber, er for tiden en lavkonjuktursbransje.
Foto: flickr.com
Registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 7,0 prosent i august 2011 til 6,6 prosent i august 2012, viser nye nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.
0Shares

Samtidig viste statistikkene at det fortsatt er kun blant menn at ledigheten går ned.

– Innvandrermenn hadde en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra august 2011, og det var gruppen fra EU-landene i Øst-Europa som hadde størst nedgang. For innvandrerkvinner var ledigheten uendret. I den øvrige befolkningen hadde menn og kvinner en nedgang i arbeidsledigheten på henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng, skriver ssb.no.

Størst nedgang blant østeuropeere

Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa har fremdeles den sterkeste nedgangen i den registrerte ledigheten med 0,7 prosentpoeng fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012. I de andre gruppene var det en nedgang på mellom 0,1 og 0,5 prosentpoeng.

Høyest er ledigheten i den afrikanske gruppen med 14,2 prosent, etterfulgt av innvandrere fra Asia, med en andel på 8,7 prosent ledige. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, samt fra Øst-Europa utenom EU, ligger omtrent på samme ledighetsnivå på rundt 7,0 prosent. Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde derimot en ledighet på 6 prosent, skriver ssb.no