– Darwin var antirasist

Charles Darwin er mest kjent for boka "Artenes opprinnelse" som kom ut i 1859.
Foto: Julia Margaret Cameron/Wikimedia Commons
Sosialdarwinisme er noe vi gjerne forbinder med den verste biologiske rasismen fra mellomkrigstiden, men Darwins korrespondanse og dagbøker har ettertrykkelig dokumentert at Darwin selv var en overbevist antirasist, skriver forsker Hanno Sandvik.
0Shares

Hanno Sandvik, forsker ved senter for bevaringsbiologi, NTNU, har skrevet dagens kronikk i Adressa.no. Der presiserer han at Charles Darwin (1809-1882), mannen bak evolusjonsteorien, ikke var biologist, determinist, imperialist og ei heller rasist. Derimot tilsier Darwins korrespondanse og dagbøker at han var en overbevist antirasist og glødende motstander av slaveriet.

– Han fordømte slaveriets umenneskelighet i sine reiseskildringer og donerte tid og penger til abolisjonistisk lobbyvirksomhet, skriver kronikkforfatteren.

Felles opphav

Det store flertallet av forskerne på midten av 1800-tallet så på menneskerasen som separate arter.

Videre i Sandviks tokt for å renvaske Darwins gode navn og rykte, forklarer han at Darwins viktigste bidrag til antirasismen er to oppdagelser som i dag oppfattes som selvfølger, og dermed ikke lenger blir knyttet til Darwins navn;

– Det store flertallet av forskerne på midten av 1800-tallet så på menneskerasen som separate arter – noe som i sin tur ble brukt for å rettferdiggjøre slaveriet. Det var først gjennom Darwins bøker man forstod at menneskeraser utgjorde én felles art med ett felles evolusjonært opphav.

Villedende

Sandvik påpeker viktigheten i å få avkreftet påstander om totalitære tendenser hos Darwin. Han skriver at det er viktig ettersom mange av anklagene er svært villedende og har delvis blitt brukt som billige hersketeknikker.

– Darwins moralske integritet lå godt over gjennomsnittet for en hvit overklassemann – og ikke bare i forhold til hans egen levetid.

Les hele kronikken her!