Norge dømt i Strasbourg

Får bli i Norge: Søskenparet Fozia og Abbas Butt har levde i kirkeasyl i Holmlia kirke i over et halvt år. Nå har de fått endelig beskjed om at de ikke lenger kan utvises fra Norge.
Foto: Isabell Sterling
Søskenparet Abbas og Fozia Butt (bildet) vant fram mot den norske stat i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og kan dermed ikke utvises fra Norge.
0Shares

Søskenparet har bodd i Norge siden 1989, bortsett fra tre og et halvt år da de gikk på skole i Pakistan. De har fått medhold to ganger i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett høsten 2008 på punktet om tilbakekallelse av bosetningstillatelsen.

Saken deres har gått i det norske rettssystemet i elleve år. Søskenparet tilbrakte en periode i kirkeasyl på et rom på åtte kvadratmeter på Holmlia kirke etter et endelig vedtak i 2009 om at de skulle utvises fra Norge.

Gledelig
4. desember falt kjennelsen i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen finner enstemmig at en utvisning vil innebære brudd på artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen.

– Vi ser på dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen er svært gledelig. Norske asyl- og innvandringsmyndigheter bør tolke den som en kraftig korreks på norsk returpraksis, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd til nettstedet kirken.no.