SINTEF vant Mangfoldsprisen 2012

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh overrakte maleriet "Livets speil" av Harald Lyche til Ingeborg Lund, HR-direktør i SINTEF.
Foto: Bjørn Rygh/IMDi
Hele 68 nasjoner er representert og rundt 20 prosent av de ansatte i SINTEF har bakgrunn fra andre land enn Norge.
0Shares

Årets Mangfoldspris gikk til SINTEF for å ha utmerket seg med stort mangfold på arbeidsplassen.

Mangfoldsprisen 2012 ble delt ut av statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh.

– Jeg er glad for at årets pris går til et forskningsinstitutt. SINTEF er en høykompetansebedrift som har en bevisst strategi for å nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i en mangfoldig arbeidsstokk. De har jobbet målrettet for å rekruttere medarbeidere fra ulike land og kulturer, også på ledernivå, sa statssekretær Ghanizadeh da han delte ut prisen.

De rekrutterer både fra utlandet og fra Norge. SINTEF har iverksatt omfattende tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass for alle.

Satser på internasjonal kompetanse

SINTEF får prisen for å ha klart å skape et internasjonalt miljø med høyt kompetente ansatte fra forskjellige kulturer som er representert på de fleste nivå i bedriften. De rekrutterer både fra utlandet og fra Norge. SINTEF har iverksatt omfattende tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass for alle. Dette gjelder mottakelse, integrering, opplæring og sosiale aktiviteter for de ansatte.

– SINTEF er en virksomhet med svært kompetente medarbeidere. Vi er så heldige at vi greier å trekke til oss dyktige mennesker fra mange land. For å lykkes internasjonalt har det stor verdi å ha folk med språk- og kulturkompetanse fra hele verden. Dette er med på å forsterke nettverk i andre land, og det gir oss tilgang til et bedre kunnskapsgrunnlag som vi kan dra nytte av, sa HR-direktør Ingeborg Lund, som tok imot prisen på vegne av SINTEF.

SINTEF har om lag 2000 ansatte hvorav rundt 350 født og oppvokst i andre land enn Norge. Hele 68 ulike nasjoner er representert blant de ansatte.