Rekordmange bortvist og returnert fra Norge – men færre asylsøkere sendt ut

Da forrige topp ble nådd i 2016 ble det vist til regjeringens satsing på tvangsretur. I år kan det vises til regjeringens satsing på smittevern. Antallet returnerte er et hopp på 113 prosent fra 2019, og 777 flere enn i 2016.

Innreiserestriksjonene som ble innført 16. mars i fjor, førte til at 77 prosent av de returnerte ble uttransportert etter å ha blitt bortvist i henhold til smittevernloven, viser PUs årsstatistikk.

Det spesielle koronaåret 2020 viser seg også i at svensker topper listen soleklart over hvem som er blitt returnert av politiet. 1.850 svensker måtte transporteres over grensa.

– Nedgangen i disse to kategoriene skyldes i stor grad vanskelige returforutsetninger og lavere ankomster av asylsøkere som følge av koronapandemien, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

– I løpet av våren hadde vi praktisk talt ingen returer etter Dublin III-forordningen og av tidligere asylsøkere. I resten av året var det også lavere aktivitet enn året før, legger Olafsen til.

– Uttransportene vi har gjennomført, har krevd mye mer planlegging enn tidligere år for å sikre at vi overholder smittevernregler både i Norge, i mottakerlandet og i transittlandet, sier han.

En prioritet for politiet har vært å uttransportere straffedømte. 1.214 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner, ble uttransportert (14 prosent av antall returnerte, 205 prosent færre enn i 2019).

– Det har alltid vært viktig for oss å prioritere retur av straffede, men denne prioriteringen har vært særlig viktig i koronaperioden, da vi kun har hatt mulighet til å gjennomføre et begrenset antall returer, sier Olafsen.

FAKTA

Antall returer: 8.854 (113 prosent flere enn i 2019, 777 flere returer enn i forrige rekordår, 2016).

Bortvist i henhold til smittevernloven: 6.845 (77 prosent).

Asylsøkere: Retur av asylsøkere med endelig avslag: 112 (246 færre enn i 2019). Retur i kategorien Dublin (trygt tredjeland): 150 (193 færre enn i 2019).

Mindreårige: 205 mindreårige ble uttransportert, 44 flere enn i 2019.

Andel dømte: 1.214 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner ble uttransportert (14 prosent av antall returnerte, 205 prosent færre enn i 2019).

Land: Det er flest transporter til Romania (28 prosent), Polen (13) og Litauen (11).

Nasjonalitet: Det ble returnert flest borgere av Sverige (1.850), Romania (1.025), Polen (688), Litauen (353), Tyskland (343), Syria (334), Ukraina (255), Afghanistan (222), Storbritannia (196) og Russland (192).

Kilde: Politiets utlendingsenhet