– Høyreekstreme i Europa skal følges tettere

Skal følges tettere på: høyreekstreme grupper som Magyar Garda (den ungarske garden) kan vente seg å bli fulgt nærmere med i et norskledet Europaprosjekt i løpet av neste år.
Foto: Leigh Phillips
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) vil følge høyreekstreme i Europa tettere. Et eget norsk prosjekt skal fange opp de farlige strømningene.
0Shares

Eide mener diskusjonen om høyreekstremisme druknet i debatten om mental helse etter 22. juli. Han viser til at det i dommen mot Anders Behring Breivik ble slått uttrykkelig fast at attentatet var politisk motivert, og at gjerningsmannen ikke var psykisk syk.

– Vi har hatt påfallende lite debatt om det ideologiske grunnlaget, og det er egentlig en skjevhet, sier Eide i et intervju med NTB.

Han varsler at Norge nå vil holde bedre øye med høyreekstremisme i Europa.

– Vi drar i gang et prosjekt for å følge utviklingen av høyreekstreme bevegelser i Europa litt mer systematisk. Norge har kanskje et særlig ansvar, fordi det klart verste høyreekstreme terrorangrepet skjedde her. Derfor er det ikke urimelig at vi tar dette på alvor, sier Eide.

 
Håper på de moderate kreftene
 
Norge vil også følge opp slik ekstremisme via Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og gjennom EØS-midlene. Mange av disse midlene går til å bygge opp sivilsamfunn i Sentral- og Øst-Europa. 
 
I tillegg vil den politiske ledelsen klart og tydelig markere sin holdning til høyreekstremisme, rasisme og fremmedfrykt.
 
– Når de største sentrum-venstre- og sentrum-høyre-partiene ser hva som skjer, får vi en bekreftelse av det europeiske prosjektet. Jeg både håper og tror at disse moderate kreftene vinner fram, sier utenriksministeren til NTB.