Fra stortingssalen:

Nye tiltak mot negativ sosial kontroll

Unge som opplever å bli utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold får god oppfølging av norske myndigheter, men etter et halvt år skal de klare seg selv
Stortinget ble 18. januar enige om å be regjeringen vurdere bedre samordningsrutiner mellom de ulike hjelpetiltakene i kommunene, forsterket rapportering om hvor mange barn som er etterlatt i utlandet og kompetanseheving blant lærerne når det gjelder negativ sosial kontroll.
18Shares
Stortinget ble i går enige om å be  regjeringen vurdere hvordan alle kommuner kan sikre ett felles koordineringspunkt for de ulike hjelpetiltakene mot negativ sosial kontroll.

–At vi fikk flertall for tre av våre forslag i stortingssalen i går er viktige skritt i riktig retning, sier Arbeiderpartiets integreringspolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen.

I fjor sommer lanserte hun et  et representanforslag om15 tiltak mot negativ sosial kontroll sammen med Kari Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Masud Gharahkhani, Eirik Sivertsen og Stein Erik Lauvås.

Etterlatt i utlandet

Bakgrunnen var Integrerings- og mangfoldsdirektoratets rapport om minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i 2019. Rapporten, som  handlet om arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll, viste en markant økning i saker fra året før. Nesten halvparten av sakene omhandlet personer som ble «etterlatt i utlandet».

Bedre samordningsrutiner

Fra stortingssalen. Fra venstre: Siri Gaasemyr Staalesen (Ap) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Foto : Kari Henriksen

Stortinget ble i går enige om å be  regjeringen vurdere hvordan alle kommuner kan sikre ett felles koordineringspunkt for de ulike hjelpetiltakene mot negativ sosial kontroll, der alle som ønsker hjelp eller veiledning, kan henvende seg.

Nettopp hvordan de ulike offentlige instanser samarbeider i i saker om negativ sosial kontroll opptar Staalesen. Hun er bekymret over at det er opp til hver enkelt skole å kontakte IMDi-rådgiver eller helsepersonell.

– Dette arbeidet må vi systematisere bedre, sier hun.

Må bli tema i klasserommene

Stortinget ber også regjeringen sikre tilbud om kompetanseheving som gir grunnleggende kunnskap om negativ sosial kontroll for lærere og rådgivere fra barneskole til videregående skole, samt retningslinjer for hvordan skolene skal jobbe systematisk med denne problematikken.

– Alle lærerne bør snakke om negativ sosial kontroll i klasserommene der det sitter elever med fremmedkulturell bakgrunn, sier Staalesen. – Dette er kjempeviktig for alle barn som opplever usikkerhet og frykt for å bli sendt ut av landet eller er utsatt for annet negativt sosialt press hjemmefra.  Negativ sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold har ingen plass i vårt samfunn. Når individene krenkes, krenkes også samfunnet. Da skal fellesskapet og samfunnet reagere. Alle skal ha frihet til å være seg selv, til å delta og til å bryte dersom de opplever begrensninger i sin frihet.

Forsterket rapportering

Stortinget ber regjeringen igangsette en utredning med mål om forsterket rapportering om hvor mange barn som er etterlatt i utlandet, og redegjøre for hvordan handlingsrommet for oppfølging kan forsterkes.