Tapte ankesak – starter innsamling for å betale bot på 250 000 kr

På få dager fikk vi samlet inn halvparten av summen vi trenger dersom vi må betale boten, så nå frykter jeg ikke lenger at mine ansatte mister jobben, sier Live Glesne Kjølstad.
Foto: Privat
Live Glesne Kjølstad har fått en en bot fra politiet etter å ha ansatt en flyktning uten arbeidstillatelse. Nå starter hun innsamlingsaksjon for å redde bedriften.
439Shares
Valérie Maigret Berger

 – Dette handler om mer enn penger. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Det er et viktig signal å sende at mange synes dette er feil, sa Live Glesne Kjølstad til Vårt Oslo.

Kjølstad har fått en en bot fra politiet etter at det ble kjent at hun ansatte Sorab Abolfahti. Hun venter foreløpig at saken skal bli anket. Sorab og familien hans har flyktet Iran.

Jeg gikk inn som eier, han var daglig leder, pizzakokk og primus motor skriver daglig leder Kjølstad i en kampanjepå bidra.no for å innsamle inn penger til Louis Pizza der Abolfathi arbeidet før han ble sendt ut av landet.

Louis Pizza ble ilagt en bot av politiet på 25.000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft. En bot styreleder i bedriften, Kjølstad, nektet å vedta. Hun mente å ha handlet i god tro, og at all dokumentasjon tydet på at Abolfahti hadde gyldig arbeidstillatelse. Hun ble frifunnet ved Oslo tingrett, men som aktor anket til lagmansretten. Her har retten kommet med en annen konklusjon, og idømt henne å betale 250 000 kroner. 

I dommen fra lagmannsretten tas det ikke hensyn til at Abolfahti la frem gyldig, norsk skattekort. Heller ikke uttalelsene fra et ekspertvitnet fra Skattedirektoratet, som forklarte at skattekort frem til 2009 hadde opplysninger om arbeidstillatelse, er vektlagt.

Utrop har vært i kontakt med Kjølstad som har uttalt seg slik om saken:

– Jeg er overveldet over all støtten jeg og Louis Pizza har fått. Det betyr mye, både for meg og den lille iranske familien som er grunnen til at jeg startet denne butikken. På få dager fikk vi samlet inn halvparten av summen vi trenger dersom vi må betale boten, så nå frykter jeg ikke lenger at mine ansatte mister jobben.

– Jeg håper selvfølgelig fortsatt på frifinnelse av flere grunner, kanskje mest av alt fordi jeg er redd for hvilken presedens denne dommen kan skape om den blir stående. Det er langt verre enn de økonomiske konsekvensene. Men all støtten vi får gir meg i hvert fall håp, og den viser at det finnes mange med hjerterom der ute, sier hun til Utrop.