Norske muslimer skal jobbe sammen med regjeringen mot muslimhat

Noen av temaene som ble snakket om på møtet, var muslimers opplevelser i kjølvannet av terrorangrep i Frankrike og i forbindelse med karikaturstriden i høst. På bildet ser vi styreleder Abdirahman Diriye i IRN.
Foto: IRN
Som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer har regjeringen satt ned et forum mot muslimfiendtlighet.

Torsdag hadde forumet sitt første møte. I møtet deltok representanter fra den muslimske befolkningen og statsrådene Monica Mæland (H), Guri Melby (V), Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Bakgrunnen for forumet er regjeringens handlingsplan mot hat og diskriminering mot muslimer.

Handlingsplanen kom blant annet etter flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, og at PST har fastslått at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme. Dette har ført til at mange muslimer føler seg utrygge.

– Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier han.

Noen av temaene som ble snakket om på møtet, var muslimers opplevelser i kjølvannet av terrorangrep i Frankrike og i forbindelse med karikaturstriden i høst.

De ni organisasjonene som deltok på møtet, var Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Minotenk, Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, MiRA (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn), Salam, 10. august-stiftelsen og Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge.