Regjeringen opphever misbrukt spesialistbestemmelse

Flere utlendinger i oljebransjen, er en av konklusjonene i Norsk Industris nyeste konjunkturrapport.
Foto: flickr.com
Spesialistbestemmelsen som gir rett til oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere som tilbys en årslønn på minst 500 000, oppheves.
0Shares

Spesialistbestemmelsen ble innført i 2010. Den skulle gjøre det enklere og raskere for arbeidsgivere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Etter tre år viser det seg at arbeidsgivere i liten grad bruker denne rekrutteringsmåten. Politiet og Utlendingsdirektoratet har samtidig meldt om misbruk og utilsiktet bruk av bestemmelsen.

– Her har det vist seg at en økende andel av søkerne er ufaglærte og at lønnstilbudet de hevder å ha fått ikke har vært reelt. Dette er misbruk av ordningen og spesialistbestemmelsen oppheves derfor med virkning fra 15. januar, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt til regjeringen.no.

Oppholdstillatelse for tjenesteytere forlenges
Oppholdstillatelsen for tjenesteytere utvides også fra fire til maksimalt seks år. Tillatelsen vil gis for to år av gangen, men ikke lenger enn kontraktens varighet. Kravene til norske lønns- og arbeidsvilkår må fremdeles være oppfylt.  Tillatelsen vil ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse i Norge.

Endringen vil særlig ha betydning for olje- og gassindustrien (bildet) som har større forutsigbarhet for å beholde god kompetanse noe lengre. Endringene i denne bestemmelsen trer i kraft fra 1. april, skriver regjeringen.no.