Bare på ansiktet, ikke på hodet

Politikvinne med hijab i Malaysia.

Helt greit mener Frp: – Grensen min går ved uniformen, sier Per Sandberg, nestleder i Frp.
 
Debatten rundt religiøse symboler i politi- og rettsvesen har vært en kampsak i lang tid, og den blusset ytterligere opp når tros- og livssynspolitisk utvalget åpnet for hijab i politiet, til kraftig kritikk fra flere politikere. Arbeiderpartiet og FrP konkluderte med at de ikke ville tillate religiøse symboler på uniformen, men de som ønsker å anlegge skjegg som følger av religiøse overbevisninger skal få lov.

–Debatten har manglet et kjønnsperspektiv. Det er uheldig.

 
– Det handler bare om å ha lik uniform. De som har lov til å drive maktutøvelse skal representere Norge og ingenting annet. Særlig innenfor politi og domstol har jeg vært klar og tydelig på at det er uniformen det går på, for nøytralitetsprinsippet der er uhyrlig viktig, sier Sandberg.
 
– Skjeggvekst må være moderat
Blant en del muslimske menn er anleggelse av skjegg et religiøst utrykk. Der hijab ikke slipper inn i politiet, kan muslimske menn utrykke seg på denne måten og samtidig være politimann.
 
Fra Politidirektoratet får vi opplyst at følgende regler gjelder for politikonstabler.
 
«Hår og skjegg være velpleiet og holdes innenfor moderate former. Den frisyre som nyttes skal ikke hindre korrekt bæring av hodeplagg, eller andre effekter som hjelm og vernemaske. Langt hår skal settes opp eller samles i en hestehale/flette. Hver enkelt oppfordres til å tenke egen sikkerhet i forhold til langt hår, skjegg og annet som kan være en risiko i utøvelse av tjenesten.»
 
Vurderingssak eller hensyn til variasjon
For Sandberg er det helt greit at skjeggvekst er tillatt i politiet, uansett grunnlag.
 
–Jeg kjenner  mange trøndere i politiet som har ekstrembarter for eksempel. Man kan vurdere om det er upraktisk med langt skjegg om man havner i basketak med en rebelsk kriminell som får noe å gripe tak i, sier han.
 
Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk Senter, setter et spørsmålstegn ved at kvinner i politiet ikke får samme mulighet til å utrykke seg religiøst som menn.
 
– Debatten har manglet et kjønnsperspektiv. Det er uheldig.
 
Han mener at det er helt riktig at skjegg ikke reguleres, men synes at når man først tillater det, burde man åpne for andre uttrykksformer i tillegg, og påpeker at forbudet mot hijab er diskriminerende.
 
–Det finnes variasjoner man tillater, og det mener jeg er riktig. I midlertid mener jeg at dette burde kunne utvides. Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) har slått fast at forbudet er et brudd på diskrimineringslovgivningen, forteller han.