Et helt års feiring for kvinners stemmerett

Statsråd Inga Marte Thorkildsen åpner året som skal feire at kvinner har hatt stemmerett i 100 år. Bildet er tatt i lagtingssalen på Stortinget
Foto: BLD
Kvinner har hatt stemmerett i hundre år, og det skal feires over hele landet.

På tirsdag denne uken startet jubileumsåret som skal markere at kvinner fikk stemmeretten for 100 år siden. Over hele landet og i hele år vil det bli avholdt utstillinger, seminarer og andre arrangementer med kvinnekampen og likestillingssaker i fokus.

– Det er et viktig jubileum og en god mulighet til å få i gang vesentlige debatter i samfunnet. Hvordan vi kan få flere til å bruke stemmeretten sin? Hvordan ligger vi an med likestillingen og frigjøringskampen i Norge og internasjonalt? Dette er viktige spørsmål i dag, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Det er hennes departement som er ansvarlig for jubileet, men kommuner, fylker og foreninger er også en integrert del av feiringen. På nettsidene stemmerettsjubileet.no kan forskjellige grupperinger melde opp sine individuelle arrangementer som skal feire kvinners stemmerett. I Vest-Agder vil det for eksempel bli avholdt et foredrag der kvinner fra blant annet Eritrea og Somalia forteller om hvem deres helter er, og hvorfor de er det.

Jeg håper at innvandrerkvinnenes kamp blir en del av den kollektive kvinnekampen. – Inga Marte Thorkildsen, statsråd

Ikke i mål
Til tross for at Norge har kommet langt i likestillingskampen, er landet ennå ikke i mål. Under pressekonferansen trakk Thorkildsen fram en undersøkelse foretatt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i 2011. I undersøkelsen ble 14 000 nordiske videregåendeelever spurt blant annet om de var enige i at mannen er overhodet i et ekteskap. 30 prosent svarte ja. 

Thorkildsen håper at jubileumsåret kan virke samlende i arbeidet med å forbedre forholdene for kvinner, for det er mange foreninger, organisasjoner og grupperinger som jobber hver for seg mot et felles mål.

– Jeg håper at innvandrerkvinnenes kamp blir en del av den kollektive kvinnekampen, og ikke noe som skjer på sidelinjen. Begges kamp handler om det samme, og jeg ønsker at vi jobber sammen i stedet for å være splittet.

– Håper du at norske kvinner kan motivere innvandrerkvinner til å ta kampen for sine rettigheter?

– Det er mitt sterke ønske. Jeg har registrert tendenser i enkelte miljøer som er bekymringsfulle, og jeg vil bidra til at vi støtter opp om de unge som ønsker å definere sine egne liv og selv ta de avgjørelsene som andre tar for gitt, forklarer Thorkildsen.