Ingen koronaunntak for familiegjenforening

Flere personer som har opphold og har hatt jobb i Norge, har mistet inntekten sin på grunn av pandemien, og dermed ikke oppfyller kravet om 270.000 kr i inntekt.
Foto: Pixabay
Regjeringen vil ikke gi unntak for inntektskravet for folk som vil hente familiemedlemmer til Norge. Det går blant annet ut over dem som er koronapermittert.
157Shares

Det fins ingen garanti for at folk som er permittert eller mistet inntekten sin som følge av pandemien, vil komme tilbake i jobb, påpeker justisminister Monica Mæland (H) i et svar til Stortinget.

– Det vil ha negative konsekvenser både samfunnsøkonomisk og integreringsmessig dersom personer som blir stående varig utenfor arbeidslivet, får hente familiemedlemmer til Norge, skriver hun.

Underholdskravet sier at folk som har oppholdstillatelse i Norge, må ha en inntekt på over 270.000 kroner for å kunne søke om hente familiemedlemmer hit. Kravet gjelder ikke personer som har fått asyl.

Det er SVs Karin Andersen som har spurt om det kan gjøres unntak fra reglene. Hun påpeker at flere personer som har opphold og har hatt jobb i Norge, har mistet inntekten sin på grunn av pandemien.

– Mange har jobbet knallhardt i flere år for å oppfylle kravet, men krisen ødelegger altså muligheten deres for å bli gjenforent med sine familiemedlemmer, skriver Andersen i sitt spørsmål til Mæland.

– Dette er forhold helt utenfor deres kontroll og det burde derfor være mulig å gjøre unntak for underholdskravet i den situasjonen vi står oppe i, fortsetter hun.