Vil gjenopplive landssviker-paragrafen

Er du som norsk statsborger med på å bidra til terror mot norske styrker og interesser i utlandet, kan du vente deg tøffere tider, nå som regjeringen vurderer en ny og oppdatert versjon av landssvikerparagrafen.
Foto: pentagon.gov/multimedia/about.html
Regjeringen vurderer å gjenopplive landssvikerparagrafen. En endring i paragrafen skal gjøre at man kan straffeforfølge blant annet islamistiske nordmenn som deltar i krigshandlinger mot norske styrker i utlandet.
0Shares

– Vi ser det som en veldig uønsket situasjon at norske borgere deltar i operasjoner mot norske styrker. Saken ligger nå til vurdering og utredning i lovavdelingen vår, og har høy prioritet, sier statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth til NRK.no.

Bakgrunnen for saken er at enkelte nordmenn, blant annet Arfan Bhatti, har dratt ned til Afghanistan for å kjempe mot Norske styrker der.

For øyeblikket berammes ikke dette av norsk lov da Norge ikke har definert situasjonen i landet som en krig, forteller Klassekampen.

Må påvise assistanse
I landssvikerparagrafen står det

«Med fengsel inntil 10 år straffes den som i krig, under okkupasjon eller en internasjonal væpnet konflikt på norsk territorium, eller ved overhengende fare for dette, yter fienden eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge eller skader den norske forsvarsevnen. På samme måte straffes den som skader forsvarsevnen til en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med.»

Vurderer å endre
Det er denne paragrafen regjeringen nå vurderer å endre. 

– Jeg tror veldig mange vil synes at det er et problem at det ikke finnes noen straffehjemmel for å ramme en person som bærer våpen mot Norge-uavhengig av om du kan bevise faktiske krigshandlinger, sier generaladvokaten i Forsvaret, Arne Willy Dahl til Klassekampen.

Endring i paragrafen ligger til utredning i Justisdepartementet. En revidering av paragrafen trenger ikke nødvendigvis å ramme Bhatti, da lovendringer ikke kan ha tilbakevirkende kraft.