Flere innvandrergutter i VGS

Den 30. mars 2008 arrangerte tamilsk studentforening seminar i Folkets hus for å motivere tamilsk ungdom til å ta høyere utdanning. Utdanning er viktig i det tamilske miljøet
Foto: Tamilsk Studentforening
Foreløpige tall viser at det var 5 700 flere deltakere i videregående utdanning i 2012 enn i 2011. Halvparten av økningen kommer som følge av at flere med innvandrerbakgrunn deltar. Det er også en større andel innvandrermenn enn tidligere, skriver SSB.

Statistisk sentralbyrås foreløpige tall viser en total økning på 5 700 deltakere i videregående utdanning fra fjoråret. Mesteparten av økningen – 4 200 – finner vi blant elever i videregående opplæring. Halvparten av økningen kan tilskrives innvandrere. Ser man på andel deltakere av registrert årskull 16-18 år, deltok 75 prosent av innvandrermenn i år, mot 69 prosent i 2011. Innvandrermenn har dermed økt sin andel med 6 prosentpoeng fra i fjor.

92 prosent av alle 16-18-åringer i Norge var registrert som elev eller lærling i videregående opplæring per 1. oktober 2012. Andelen er 1 prosentpoeng høyere for jenter enn gutter. Tilsvarende andeler for elever og lærlinger med innvandrerbakgrunn er noe lavere, med 76 prosent. For norskfødte med innvandrerforeldre er andelen hele 91 prosent.