– Kan miste barn til kriminelle bakmenn

 
Foto: hoyre.no
Oslo-byråd Anniken Hauglie (H) fortviler over at hver eneste norske kommune må drive egen utenrikspolitikk.

Hauglie (bildet) kunne ønske regjeringen tok ansvar for diplomatiet på vegne av barn utsatt for menneskehandel. Det hevder hun den ikke gjør.

– Hver gang vi spør departementet om bistand, får vi til svar at dette er et lokal ansvar, sier Hauglie til Dagbladet.

I fjor kom det en lovendring som gjorde det mulig å tvangsplassere barn utsatt for menneskehandel for en kortere periode. Intensjonen er å plassere barna vekk fra kriminelle nettverk. I mange slike tilfeller ender barna etter hvert med å bli sendt tilbake til sine respektive hjemland.

Kommunediplomater
Problemet er ifølge byråden at det ikke finnes en eneste bilateral avtale mellom Norge og andre land.

– Konsekvensen er at kommunen i hvert enkelt tilfelle må starte fra bunnen av for å få til avtaler i andre land. Det er altså 431 norske kommuner som skal forhandle over hele verden. Det kan det ikke være mange kommuner som har ressurser eller kompetanse til, sier hun.

Frister og avtaler
I tilfeller hvor det ikke landes noen avtale innen fristen på seks måneder, frykter oppvekstlederen for barnas videre skjebne.

– I verste fall “mister” vi barna tilbake til kriminelle bakmenn, sier lederen i oppvekstseksjonen i bydel St. Hanshaugen.

Ifølge byrådssekretær Morten Bakke etterlyser både rumenske og litauiske myndigheter en avtale med norske myndigheter.

– I Romania uttrykte de undring over at vi kom fra en kommune og ikke tok kontakt statlig for å inngå en slik avtale.

FAKTA

Her er noen av avtalene Oslo kommune har fått til på egenhånd, i mangel av bilaterale avtaler:

Romania:
Sendte delegasjon til Romania for å inngå samarbeidsavtale med Romania på vegne av Oslo kommune. Ingen skriftlig avtale signert, men godt og praktisk samarbeid utviklet med Institutt for barnevern i Arbeids-, familie- og sosialdepartementet. Tett samarbeid med ambassaden.

Danmark:
Kontakt med dansk rikspoliti og dansk UDI. 

Ungarn:
Etablert kontakt med NGOer, blant annet Caritas. Samarbeider med Ungarns ambassade.

Mongolia:
Oslo får hjelp og bistand fra Mongolias konsulat i Norge og den mongolske ambassaden i Sverige.

Nigeria:
Kontakt med Nigerias ambassade i Sverige. Ingen nasjonal, norsk bistand.

Bulgaria:
Kontakt via politiets regionale sambandsmann. 

Litauen:
Har direktekontakt med litauiske myndigheter, ved direktøren for det statlige barnevernet. Litauen ønsker avtale på statlig nivå, som ikke er inngått. 

(Kilde: Oslo kommune)