PST-metoder under lupen

Om lag ti land kan drive med spionasje av asylsøkere i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Gjennom ti år innfiltrerte Christian Høybø ekstremistsiske miljøer på oppdrag fra PST. Nå settes PST-metodene under lupen.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Husker du hva jeg sa til deg da vi satte oss inn i bilen? Spør Høybø sin venn Jon Hagen

– Ja. «Der har du en norsk terrorist”, svarer Hagen

– Mhm. Og var akkurat det jeg sa til PST. Og jeg føler vel at de aldri tok det helt på alvor.

Han har vært en aktør som gjennom provokasjoner og organisering har iverksatt en rekke dramatiske ting.

Dialogen finner sted under gårsdagens Brennpunkt som tar for seg Høybøs ti år som informant for PST.

PST dreide Høybø tilbake til de venstreekstreme miljøene og ignorerte det han forsøkt å fortelle dem om at de nye høyreekstreme miljøene var farlige.

Holdt på i 10 år
Det var da Høybø kom til Oslo med ambisjoner om å bli journalist han begynte å jobbe i PST.

Han tok kontakt med sikkerhetspolitiet for å få kommentar til en sak han skrev på. Han ble innvitert på et møte og etter en kort stund jobbet han for dem.

Først infiltrerte Høybø Blitz-miljøet og internajsonale sosialister. Han ble en sentral skikkelse i Blitz-miljøet og for å styrke sin posisjon som aktivist. Etter hvert fikk han i oppgave å innfiltrere Eniglish Defence Leauge og etter dette bidro til at han tok del i utviklingen av Norwegian Defence Leauge. Alt på oppdrag fra PST, i følge ham selv.

Tatt av kilden
– Å bli fanget av sine egne kilder er noe alle skrivende mennesker bør vokte seg vel for,  står det i en komentar publisert på vepsen.no

Vepsen skriver, uten å navngi Høybø, at han har vært en aktør som gjennom provokasjoner og organisering har iverksatt en rekke dramatiske ting, bidratt til å etablere den høyreekstrem organisasjon Norwegian Defence League (NDL) i samarbeid med en venstreekstrem organisasjon.

Han skal også ha bidratt til å sende politiet ut på fåfengt jakt etter ikke-eksisterende våpen og skapt situasjoner i byen som har vært nær ved å ende med voldelige sammenstøt i tillegg til å ha kostet samfunnet hundretusenvis av kroner i politiinnsats som ellers ikke ville vært nødvendig.