Nytt verktøy skal kartlegge norskferdighetene

Målet med særskilt språkopplæring er at andrespråkelevene skal kunne delta faglig og sosialt, både i opplæringen, skolehverdagen og samfunnet, skriver Utdanningsdirektoratet i omtalen av sitt nye kartleggingsverktøy.
Foto: ScanStockPhoto
Elever med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett på særskilt språkopplæring. Opplæringen skal gi dem nok norskferdigheter til å følge vanlig undervisning.
10Shares

Lærerne trenger støtte til å finne ut om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring, mener Utdanningsdirektoratet. Det har derfor laget et kartleggingsverktøy som skal hjelpe lærerne i å finne ut av dette. Ved å kartlegge elevenes norskferdigheter vil lærerne vite når eleven er klar til å følge vanlig undervisning.

– Elevene som kartlegges bør ha kompetanse i norsk som andrespråk. Dette er første utgave av verktøyet. Vi vil utvikle verktøyet videre frem mot sommeren 2021, skriver Utdanningsdirektoratet på sin hjemmeside.

Delta faglig og sosialt

Målet med særskilt språkopplæring er at andrespråkelevene skal kunne delta faglig og sosialt, både i opplæringen, skolehverdagen og samfunnet. For å få til dette må de tilegne seg et bredt sett av språklige ferdigheter, utvikle gode språklæringsstrategier og bli i stand til å reflektere over språk og språkbruk.

Oppstartsamtaler

Kartleggingsverktøyet består av samtaleguider for oppstartsamtaler og kartlegging innenfor de fem ferdighetsområdene lesing, skriving, ordforråd, muntlig kommunikasjon samt uttale. Samtaleguiden skal hjelpe den som kartlegger å samle relevant informasjon om eleven.  Dette innebærer blant annet en kartlegging av elevens samlede språkbakgrunn og språkferdigheter. Kartleggingen er aldersdifferensiert.

Les mer om kartleggingsverktøyet, hvordan du logger deg inn og registrerer deg som bruker osv her.

8. mars arrangerer Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring et webinar der de introduserer og demonstrerer kartleggingsverktøyet.