Avliver Frp-myte

Strutter med selvtillit: Frp og Siv Jensen har i sistetiden slitt med lave tall på meningsmålingene. Nå går partiet tilbake til sin store kjernesak, innvandring, for å gjenvinne velgere.
Foto: frp.no
Fremskrittspartiets-myte om at nordmenn vil bli minoritet i eget land, blir nå avlivet av eksperter, skriver NRK.no

Fremskrittspartiet har i lang tid hatt nordmenns kamp mot å bli minoritet i eget land som en fanesak. Blant annet hevder Frp at nevnte scenario vil skje i løpet av noen generasjoner.

Dette er ikke forsker Kristian Rose Tronstad, koordinator for migrasjons- og integrasjonsforskning ved Norsk Institutt for By- og regionsforskning, enig i. Til NRK sier han at til tross for at befolkningsveksten i Norge øker grunnet innvandring, vil ikke nordmenn komme til å bli minoriteter i eget land.

– Frykten for at nordmenn blir minoritet i eget land ser ikke ut til å bli en realitet verken i vår eller våre barns levealder, sier han og viser til at ifølge hovedberegningsalternativet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) blir det kun rundt 1,3 millioner innvandrere i 2050.

– Svaret er nei
Lars Østby, seniorforsker i SSB, klarere heller ikke å få tallene til å vise at nordmenn kommer til å bli minoritet i eget land.

Hvis vi ser på personer uten innvandringsbakgrunn og sammenligner med innvandrere og norskfødte med utenlandske foreldre, så er svaret nei, de blir ikke i flertall i Norge, sier Østby og legger til at selv ikke den enorme arbeidsinnvandringen til Norge kan rokke ved det bildet.

– Det er vanskelig å se når det eventuelt skal skje, men ingen av modellene vi bruker tilsier at det blir slik. Når det er sagt har vi tatt feil før, og jeg lver ikke så lenge at jeg kan bli konfrontert med dette i 2100, sier SSB-forskeren.

NRK kan informere om at andre tall fra SSB viser at andelen flyktninger fra ikke-vestlige land har stått relativt stille, og at flyktningeandelen gikk ned med 1000 personer i 2011. Videre kommer det frem av tallene at innvandringen fra såkalte muslimske land har utgjort en stadig mindre andel, til tross for at nettoinnvandringen har gått opp. Samtidig er det arbeidsinnvandringen som driver befolknings- og innvandringsveksten i Norge. Men til tross for at tallene og ekspertene slakter myten, står Frp på sitt.