Syrer dømt for forbrytelser mot menneskeheten av tysk domstol

Dommen bygger på det folkerettslige prinsippet om universaljurisdiksjon.
Foto: Christiaan Triebert
En tidligere syrisk etterretningsoffiser er dømt for forbrytelser mot menneskeheten i Syria etter en historisk rettssak i en tysk domstol.

Den tidligere obersten Eyad al-Gharib ble dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten. 44-åringen var tiltalt for å ha bidratt til at minst 30 mennesker som høsten 2011 demonstrerte mot regimet til Bashir al-Assad, ble pågrepet og torturert i al-Khatib-fengselet i Syrias hovedstad Damaskus.

– Den tiltalte er dømt til fire år og seks måneders fengsel for å ha hjulpet med å tilrettelegge for forbrytelser mot menneskeheten i form av tortur og frihetsberøvelse, sa dommer Anne Kerber.

Dommen bygger på det folkerettslige prinsippet om universaljurisdiksjon, som lar stater etterforske og dømme personer for alvorlige forbrytelser, som forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og folkemord, selv om de er begått i andre land av andre lands borgere.

Lignende rettsprosesser er nå i gang i Frankrike og Sverige, i tillegg til Tyskland.

Både al-Gharib og Raslan var avhoppere fra Assad-regimet i Syria og ankom Tyskland som flyktninger. De ble pågrepet i 2019.

Tysk påtalemyndighet har hevdet at al-Gharib var en liten del av et omfattende statlig og politisk system bygd på tortur og systematiske brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Al-Gharibs forsvarere har på sin side hevdet at klienten og familien hans selv sto i fare for å bli drept dersom han ikke fulgte regimets ordre.

Rettssaken var også den første som inkluderte bilder fra de såkalte Cæsar-filene, rundt 50.000 bilder tatt av en avhopper fra syriske sikkerhetsstyrker kjent som «Cæsar». Bildene viser 6.786 lik i Syria som enten skal ha blitt sultet eller torturert til døde i regimets fengsler og forvaringsanstalter.