Langt flere tok og besto Statsborgerprøven i 2020

Stadig flere tar og består Statsborgerprøven, kommer det frem fra Kompetanse Norge.
Foto: Scanstockphoto
I løpet av fjoråret var det totalt 8972 personer som tok Statsborgerprøven, en kraftg økning fra året før.
283Shares

Langt flere består også prøven, melder Kunnskapsdepartementet.

– Mange har ønsket seg norsk statsborgerskap eller dobbelt statsborgerskap. Det er gledelig at flere nå får oppfylt sitt ønske sine om det, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I 2017 var det 81 prosent, i 2018 var det 80 prosent, i 2019 var det 81 prosent, i 2020 var det 88 prosent som tok prøven. Økningen kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgarskap fra 1. januar 2020.

Antallet som består statsborgerprøva har økt kraftig i 2020, ifølge Kompetanse Norge. I 2017 var det 81 prosent, i 2018 var det 80 prosent, i 2019 var det 81 prosent, og i 2020 var det 88 prosent.

Statsborgarprøva er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Statsborgerprøven er digital, og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også få spørsmålene lest opp ved hjelp av ei lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være svart riktig på, for å få bestått.