Pandemien rammer verdens fattige hardt

India er et av landene i verden med høy fattigdom, og utstrakt bruk av barnearbeid. Bilde fra slummen i Mumbai.
Foto: Wikimedia Commons
356 millioner barn på verdensbasis levde i ekstrem fattigdom før covid-19 dukket opp. Antallet fattige er ventet å øke betraktelig som følge av pandemien.
140Shares

Det er FNs barnefond og Verdensbankgruppen som har kommet fram til anslagene om barnefattigdom. Tallene betyr at én av seks barn i verden lever under ekstreme vilkår.

India er et av landene i verden med høy fattigdom, og utstrakt bruk av barnearbeid. Indias siste folketelling i 2011 viste at antallet barnearbeidere mellom 5 og 14 år utgjorde nærmere 10 millioner.

Han leter etter plastflasker, glass, eller andre gjenstander som han kan resirkulere eller selge.

Ali kommer fra en familie med søppelsankere. Faren, moren og en eldre bror tjener til livets opphold ved å gjennomsøke søppel. Ali startet for ett år siden for å hjelpe familien med å overleve.

Ali sier han ikke har lyst til å bruke livet sitt på søppelplasser, men han vet ikke hva framtida bringer.

I dag tjener han opp til 100 rupier om dagen, det vil si litt over 10 kroner.

Faren til Ali ønsker at sønnen skal fortsette å gå på skole. Han håper sønnen kan få sin egen butikk eller få en god jobb i staten.

Ali er enig i det: – Jeg vil fortsette på skolen, jeg har lyst til å bli en rik mann. Jeg vil kunne spise god mat og ha fine klær, sier han.