Rasisme finnes i Norge

Sosiolog professor og Fafo-forsker Jon Rogstad er ikke en av de som er redd for å si at rasisme finnes i Norge. Derimot mener han at flertallet i Norge er det.
– Rasismen som begrep finnes ikke i Norge. Det gjør rasismen, mener sosiolog Jon Rogstad
0Shares

Sosiologiprofessor og forskningsleder i forskningsstiftelsen Fafo, mener nordmenn er for politisk korrekte til å tørre å innrømme at vi har rasisme i Norge. Til NRK sier han at begrepet rasisme er for betent i Norge til at noen tør å bruke det i innvandringsdebatten.

– Det er mange i minoritetsmiljøer som mener og kaller det de opplever for rasisme, men de får ikke gjenklang for dette i det offentlige Norge, sier han.

Overfor NRK sier han at han vet hvorfor det er sånn. Ifølge Rogstad er den viktigste grunnen at man i norsk offentlighet har koblet rase og rasisme til et biologisk fenomen, og så har man avvist det. Dermed ”finnes” det ikke rasisme, og man bruker da heller det mildere uttrykket diskriminering.

– Uttrykket diskriminering dermed blir litt mer uskyld og litt lettere å svelge.

– Rasisme utfordrer nok mye mer forståelsen av hva som er våre kjerneverdier enn diskriminering gjør. Sistnevnte kan forklare med litt usikkerhet og at man frykter det ukjente, påpeker Rogstad.

Lettere å svelge
Videre sier Fafo-forskeren at det er ikke en del av de uskrevne spillereglene at rasisme kan utspille seg i dette samfunnet, og at uttrykket diskriminering dermed blir litt mer uskyld og litt lettere å svelge.

– Jeg synes ikke det er vanskelig å si at det finnes rasisme i majoritetssamfunnet. At det finnes en tanke om at det typisk norske er noe man foretrekker her. I den grad vi bruker rasisme for å rangere kultur og en systematisk rangering av kulturer, så har vi en situasjon der rasisme kan fungere som begrep, sier Rogstad til NRK.