Kan barn lære to eller flere språk samtidig?

 
Hvilket språk skal foreldre som har et annet morsmål enn norsk, snakke med barna sine hjemme? 

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner om hvordan man skal forholde seg til barn i flerspråklige familier.

Innvandrerforeldre må snakke norsk hjemme, har FrP påstått. Men forskere er uenig. I følge Utdanningsdirektoratets veileder er et godt samarbeid mellom barnehagen, skolen og foreldrene det viktigste. 

– For barn i førskolealderen kan barnehagen gi barna gode og varierte muligheter for språklig utvikling. Når barna blir eldre og går på skolen, kan ulike fritidsinteresser som fotball, kor, dans, kulturskole eller lignende være fine møteplasser for språklig og sosial utvikling. Foreldrene kan sørge for at barna blir med på disse aktivitetene, heter det i følge veilederen.

Her er noen spørsmål og svar fra veilederen. Denne kan lastes ned her:  Barn i flerspraklige familier.pdf

Kan barn lære to eller flere språk samtidig?
Ja, men fordi vi bruker de ulike språkene i ulike sammenhenger, er det vanlig at tospråklige barn behersker ulike områder og situasjoner bedre på ett språk enn på et annet.

Hvilket språk skal jeg snakke med barnet mitt dersom vi som foreldre har ulike morsmål?
I familier der mor og far har ulike morsmål, anbefales det at foreldrene snakker morsmålet sitt sammen med barnet. Altså: én person – ett språk. Det blir da lettere for barnet å venne seg til å koble det ene språket til mor og det andre til far. Når hele familien er samlet, kan man velge det som føles naturlig å bruke: Ett av morsmålene, norsk eller et annet felles språk, eller man kan bruke flere forskjellige språk.

Kommer barnet mitt til å lære norsk hvis jeg fortsetter å snakke morsmålet mitt hjemme?
Det er lettere å lære et andrespråk dersom man samtidig får et godt grunnlag på morsmålet. Morsmålet og andrespråket konkurrerer ikke, men kan fungere som støtte for hverandre.

Spiller det noen rolle om barnet mitt blander språkene?
Nei, vanligvis ikke. Det er helt normalt at små barn blander ord fra ulike språk i en og samme setning. Det kan skyldes at de ennå ikke har lært seg å skille mellom de ulike språkene, eller at de savner ord på det ene eller andre språket. Barnet benytter dermed sin totale språkkompetanse.

Hva kan være grunnen til at barnet mitt ikke snakker i barnehagen?
Barn som lærer seg et nytt språk, forholder seg til det nye språket på ulike måter. Noen barn begynner å prøve ut ord og setninger på det nye språket med en gang, mens andre venter en lang periode før de uttrykker seg på det nye språket. Når et barn begynner i en barnehage der morsmålet ikke blir snakket, kan dette være en krevende situasjon for barnet. Selv om barnet ikke snakker norsk med barn og voksne i barnehagen, er det viktig å se at barnet kommuniserer på andre måter, for eksempel ved å peke og bruke mimikk og kroppsspråk. Barnet samler kunnskap og informasjon om det nye språket hele tiden, selv om det ikke uttrykker seg på norsk.