Oslo byfogdembete skal behandle utkastelsessak på Tøyen

Retten vil avsi kjennelse i løpet av uke 9.
Foto: Privat
Familien som ble kastet ut av sin bolig på Tøyen, ønsker å flytte tilbake inntil tvisten med Oslo kommune er avgjort. Oslo byfogdembete behandler saken mandag.

Advokat Olav Lægreid har på vegne av familien bedt domstolen behandle en begjæring om midlertidig forføyning for at familien kan bo i leiligheten inntil saken er endelig avgjort.

Retten vil avsi kjennelse i løpet av uke 9, opplyser Oslo byfogdembete

Rettsmøtet går for lukkede dører fordi det vil bli lagt fram helseopplysninger og sensitive personopplysninger.

Saken om familien på sju som ble kastet ut av en kommunal leilighet i Oslo, har skapt stort engasjement. Bakgrunnen for at familien ikke lenger kunne bo i den kommunale boligen, er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig.