– Mange måter å være norsk på

Det er mange måter å være norsk på, og i 2020 sto over 30 prosent av befolkningen ikke som medlem i Den norske kirke, sier Trond Enger.
Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund ble mandag kveld valgt til ny leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
15Shares

STL er en paraplyorganisasjon for 15 medlemsorganisasjoner som representerer muslimer, buddhister, kristne, jøder, sikher, bahá’íer, hinduer, holister, humanister og siste dagers hellige i Norge.

– STL er en energisk pådriver for et livssynsåpent samfunn. Myndighetene må tilpasse seg det mangfoldet som Norge nå består av, uansett om folk er med i et trossamfunn eller ikke. Det er mange måter å være norsk på, og i 2020 sto over 30 prosent av befolkningen ikke som medlem i Den norske kirke, sier Enger.

– Skal Human-Etisk Forbund lykkes som livssynssamfunn, må også STL lykkes, sier han.

Human-Etisk Forbund (HEF) grunnla sammen med flere andre forbund STL i 1996.