Stortinget sier nei til å ta funksjonshemmedes rettigheter inn i loven

Stortinget har stemt nei til å gjøre FN-konvensjonen (CRPD) til en del av norsk lov.
For tredje gang har Stortinget vendt tommelen ned for å inkorporere en konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter i det norske lovverket.
335Shares

Stortinget stemte over saken tirsdag etter at SV hadde fremmet forslag om å gjøre FN-konvensjonen (CRPD) til en del av norsk lov.

45 representanter stemte mot, mens 42 stemte for, melder TV 2. Forslaget har blitt stemt ned i Stortinget to ganger tidligere.

– Personer med utviklingshemning har gjennom tiår etter tiår opplevd daglige brudd på menneskerettighetene. Det er dokumentert en rekke ganger, blant annet i regjeringens egen utredning. Det er skammelig at partiene ikke følger opp sin egen politikk, sier Isaksen.

Også SVs Freddy André Øvstegård er skuffet.

– Det er skammelig at partier som sier de er veldig opptatt av kampen til folk med nedsatt funksjonsevne, her vender de samme menneskene ryggen når det gjelder deres viktigste krav, sier Øvstegård til NTB.

Det var ventet at Stortinget ville si nei også denne gangen, ettersom et flertall i justiskomiteen hadde innstilt på dette. Særlig Høyre og Frp har vært skeptiske til forslaget.

– Funksjonshemmede rettigheter er helt sentralt for KrF, og jeg er glad at det nå er enighet mellom regjeringspartiene om dette forslaget, uttalte parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Regjeringspartiene foreslo derfor å utrede konsekvensene av en inkorporering, men heller ikke dette forslaget fikk flertall.

– Dette svekker arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter. Vi la opp til en riktig og forsvarlig lovbehandling, mens Ap og Sp svikter på oppløpet, sier hun til NTB.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund sier på sin side til TV 2 at hun forstår at opposisjonen ikke ville stemme for den forlengede prosessen regjeringspartiene ønsker.

I 2019 fikk Norge refs av FN for måten Norge behandler funksjonshemmede på. Det forskjellsbehandles og brukes tvang, mente FN.