– Tragisk av Finansavisen

Aksel Hagen (SV)
Foto: Stig Weston
Angstbitersk latterliggjøring, mener Aksel Hagen (SV) om Finansavisens innvandringsoppslag de siste dagene.
0Shares

Lørdag 13. april gikk Finansavisen stort ut og erklærte at innvandring er ulønnsomt og innebærer store kostnader for den norske stat. Saken var til dels et motsvar til NyAnalyses rapport med nye elementer til et innvandringsregnskap, som ble lagt fram før påsken.

I rapporten kom det fram nye argumenter som sannsynliggjorde at innvandring ikke bare er en kostnad, mens kilder overfor Finansavisen hevdet det stikk motsatte. Avisen skrev blant annet at «Innvandringen til Norge er omtrent like lønnsomt som Enron var». Enron var et multinasjonalt selskap som kollapset etter flere år med svindel.  

Les mer: Norge tjener milliarder på invandring.

De første oppslagene var dels tragiske i all sin ironisering over alle som mente noe annet enn journalisten.

Oppslaget har fått blant annet Aksel Hagen (SV), leder for kommunalkomiteen, til å rase.

– De første oppslagene var dels tragiske i all sin angstbiterske latterliggjøring og ironisering over alle som mente noe annet enn journalisten, som selv mener at innvandring er en økonomisk katastrofe for land og folk. Oppslaget var også dels komiske ved at journalisten til de grader var så dypt følelsesmessig engasjert, og elsket å vise det. Innvandring for han er nærmest noe som gjør han kroppslig vondt, mener Hagen. 

Tidlig denne uken gikk avisen ut med en ny sak, der Finansavisens skrev at hver eneste ikke-vestlig innvandrer medfører en framtidig kostnadsforpliktelse på 4.1 millioner kroner for den norske stat. I et senere oppslag skriver de at i den rødgrønnes regjeringsperiode har de offentlige utgiftene overskredet skatteinntektene med 71 milliarder kroner. Hagen går langt i å så tvil rundt Finansavisens tall.

– De er veldig selektive med hensyn til hvilke kilder de bruker, og til dels misbruker de disse kildene. Blant annet har SSB-forsker Holmøy tidligere selv vært ute i flere medier, også i Utrop 21.03.2013, hvor han korrigerer og forklarer at det etter hans mening er velferdsstaten det er noe galt med, ikke innvandringen, forklarer Hagen.

Erling Holmøy, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå (SSB), sa i et tidligere intervju med Utrop at:

«Ser vi på gjennomsnittet for brede befolkningsgrupper, at personer fortsetter å oppføre seg slik de har gjort fram til nå og tar hensyn til at også innvandrere blir gamle, får barn og så videre så vil ikke innvandringen påvirke velferdsstatens finansieringsproblemer i Norge veldig mye på lang sikt»

Les mer: -Innvandringen er ikke problemet

– Samme tilnærmingen har for øvrig Brochmannutvalget, som har som et gjennomgående budskap at innvandring har både ønskelige og uheldige virkninger sett i et velferdsstatlig perspektiv, utdyper Hagen og legger til:

– Innvandring er et tema der tall skal telle, men bare til en viss grad. For det første er slike beregninger svært avhengig av hvilke forutsetninger vi legger til grunn, ikke minst med tanke på  sysselsettingsgrad. For det andre er det et tema der ikke alle konsekvenser kan telles, heller ikke de samfunnsøkonomiske. Det vet alle gode samfunnsøkonomer, kanskje også Finansavisen, men de ønsker ikke å vise det, sier Hagen.

Stopp
Oppslaget til Finansavisen har genert mange reaksjoner. Blant annet gikk Per Sandberg, nestleder i Frp, ut i Dagbladet og anklaget regjeringen for å torpedere velferdsstaten ved å tillatte det han mener er høy innvandring.

– Virkeligheten er at denne regjeringen gjennom de åtte åra de har sittet ved makten er på god vei til å ødelegge den norske velferdsstaten, uttalte Sandberg til avisen.

Dette får Hagen til å riste på hodet, for han mener at uten innvandring stopper Norge opp.

– Per dato har det norske samfunnet et aktivitetsnivå innen blant annet olje, gass, helse og omsorg som rett og slett forutsetter arbeidsinnvandring. Vi kan og bør få flere av egne innbyggere ut i arbeid som for eksempel folk med funksjonshemming, folk på uønsket deltid og innvandrerkvinner, men uansett vil dette ikke være nok.  

Han legger videre til manglende innvandringen ville ha vært en katastrofe for Distrikts-Norge.

– Et interessant tilleggspoeng er at den økte innvandringa er hovedårsaken til at langt flere kommuner enn for ti år siden i dag har vekst i folketallet. Altså, uten innvandring får mange utkantsamfunn store problemer med arbeidskrafttilgangen, understreker han. 

Tilbakeviser
Redaktør i Finansavisen Steinar Grini, tilbakeviser påstandene til Hagen på det sterkeste, og går i strupen på Utrop og NyAnalyse.

– Finansavisen har lagt stor vekt på å presentere de relevante fakta om en rapport som er forvrengt i andre medier. Det kommer vi til å fortsette med. Påstanden om at Finansavisen misbruker kilder, er det reneste sludder, men er mer dekkende for Utrop og NyAnalyses skriverier, skriver han per epost.

Grini var ikke interessert i å svare på ytterligere spørsmål rundt saken, med følgende begrunnelse.

­– Vi har ikke noe behov for å drive polemikk med verken Hagen, Utrop eller NyAnalyse.