12 prosent av oss er innvandrere

Stadig flere arbeidsinnvandrere fra Polen blir igjen i Norge, viser ny FAFO-forskning.
Foto: Lan Marie Nguyen Berg
Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012 - den høyeste tilveksten noensinne, ifølge nye SSB-tall.
0Shares

Ved årsskiftet var det 593.300 innvandrere og 117.100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Som i fjor var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 9 300 flere bosatte i løpet av 2012. Per 1. januar 2013 bodde det 77.000 polske innvandrere i Norge, heter det i en fersk rapport fra SSB.

Polakkene er den desidert største gruppen innvandrere i Norge, mens svenskene er nest størst med 35.600. En betydelig tilvekst av innvandrere har også kommet fra Litauen i løpet av 2012, med 6 000 flere bosatte. Innvandrere fra Litauen utgjør nå den tredje største gruppen innvandrere i Norge, med 28 600 personer.

Flest i Oslo
Flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre finner man i Oslo, ifølge tallene. Av Oslos befolkning på 624 000 personer var det per 1. januar 2013 189 400 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 30 prosent.

Som i fjor følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog hakk i hæl, med henholdsvis 25 og 23 prosent.