Viken Krf vil avpolitisere UNE og tuppe ut HRS

Krfs Ida Lindtveit Røse vil at Utlendingsnemda skal avpolitiseres.
Foto: Barne- og familiedepartementet
Presset mot UNE vokser på grasrota i regjeringspartiene KrF og Venstre. Viken KrF vil ha reform.
651Shares

Omstridte vedtak har fyrt opp under kritikken om at klageinstansen for asylsøkere som har fått avslag, er «politisert» og svikter grunnleggende rettssikkerhet.

Venstre har kommet med kritikk, og Krf skjerper tonen mot UNE i sitt utkast til nytt program, hvor de går inn for å innføre «topartsprosess» i nemnda.

– Jeg tror topartsprosess vil være KrF-politikk etter landsmøtet. Det vil være et kjempesteg for rettssikkerheten, men det er ikke nok,sier Ida Lindtveit Røse til Vårt Land.

Fare for at politikk avgjør

Viken KrF viser i resolusjonen til Vårt Lands avsløring om at to Frp-politikere avgjorde nemndmøtet i UNE da ateisten Josef Moradi ble nektet asyl.

Statsforvaltere, Juristforbundet, Samfunnsviterne og humanitære organisasjoner på feltet kan foreslå kandidater. Omstridte Human Rights Service (HRS) beholdt forslagsretten sin også etter at Frp gikk ut av regjering.

– Det er uheldig at de kan bli oppnevnt på bakgrunn av medlemskap i et parti eller en organisasjon. Det er krevende at så tydelige, innvandringspolitiske syn er representert i klageorganet for asylsaker, sier hun.

UNEs juridiske direktør, Ketil Larsen, avviste overfor Vårt Land at nemnda var blitt for «politisert».

–UNE er et faglig forvaltningsorgan. De eneste signalene vi tar, er lov og forskrift. Vi bryr oss ikke om andre uttalelser fra politikere.