Røde Kors oppfordrer skole og politi:

– Beskytt de sårbare barna under nedstengningen

Alvorlige voldssaker mot barn økte med 36 prosent i 2020.
Foto: Pixabay
Røde Kors ber politiet og skolene se etter familievold under nedstengning. De ber også regjeringen om å fortelle hva som blir gjort for å beskytte utsatte barn og unge der skolene er stengt.
49Shares

– Røde Kors er veldig bekymret for barn og unge i nedstengningen på grunn av pandemien. Nå må samfunnet beskytte barna som opplever vold og overgrep. Det sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.

Røde Kors ber regjeringen fortelle om den gjør for å sikre god beskyttelse av barn og unge der hvor skolene er stengt ned.

– Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad må vise oss en oversikt over hvordan sårbare barn og unge nå blir tatt vare på dersom de trenger hjelp på grunn av farlige familiesituasjoner hjemme, sier Apeland.

Røde Kors  er også bekymret for de barna som lever i vanskelige livssituasjoner som ikke allerede er kjent i hjelpeapparatet eller i skolen.

– Spør om hvordan det går hjemme

Ny bok tar et kraftig oppgjør med norske voldtektsmyter
Foto : Cappelen Damm

Røde Kors mener hjelpeapparatet i kommunene nå må fange opp familier som trenger hjelp i en vanskelig tid.

*  Familier som opplever vanskelige dager må oppsøke hjelp hos familievernet eller barnevernet.

* Politiet må prioritere saker som handler om familievold.

*  Familievernet må rustes for å hjelpe familier som sliter.

* Helsesykepleiere må drive oppsøkende virksomhet. De må spesielt gjøre det overfor elever de tror blir utsatt for vold og overgrep hjemme. De bør ringe og spørre hvordan det går hjemme nå.

* Skoleledelsen bør gi tilbud til lærere om å lære hva som kan være kjennetegn på at barn blir utsatt for vold eller omsorgssvikt. Lærerne bør også lære om hvordan de kan snakke med barn om vanskelige opplevelser.

* Barn og unge som har særlig behov for det må få kunne være på skolen. Det må være lett å be om dette uten at barna føler seg presset til å fortelle hvorfor.

* Barnevernet må kunne gi støtte raskt til familier som har det vanskelig.

Mer vold under pandemien

Det har vært en stor økning i antall alvorlige voldssaker mot barn i pandemien. I 2020 har politidistriktene startet etterforskning i 53 saker som handler om alvorlig vold mot barn. Det er en økning på 36 prosent fra 2019. I 2019 var tallet 39 saker.

– Vi må lære av det vi har sett under nedstenginger tidligere og beskytte de mest sårbare barna bedre denne gangen, sier Bernt Apeland.

ORDLISTE:

Fange opp: finne frem til, oppdage.
Prioritere: sette først
Rustes for: bli i stand til, få de ressursene de trenger for å hjelpe
Kjennetegn: tegn på
Særlig behov: trenger det veldig