Vil stille strengere krav

SU-leder Andreas Halse.
Foto: Foto: Arkiv
– Venstresida har vært for ensidig opptatt av rettigheter, og for dårlige til å snakke om krav til innvandrere, sier leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse.

SVs ungdomsparti utfordrer moderpartiets Audun Lysbakken med harde krav i nytt integreringsprogram, skriver Klassekampen i dag.

I et nytt vedtak går Sosialistisk Ungdom (SU) inn for en rekke nye tiltak i integreringspolitikken. Blant disse vedtakene står det at SU ønsker:

• En samfunnstest for alle som vil bli norske statsborgere.
• Et forbud mot hijab og andre religiøse symboler i politi og rettsvesen.
• Et forbud mot kjønnsdelt undervisning i skolen.
• En gjennomgang av dagens velferdsordninger med vridning fra passive kontantoverføringer til krav om aktivisering i arbeidslivet.

Jeg mener det ikke er usaklig å kreve et minimum av kunnskaper om arbeidsliv, demokrati og likestilling av folk som vil bli norske statsborgere

Ungdomspartiet sine vedtak samsvarer ikke med SVs program på en rekke punkter. Men SU-lederen sier til Klassekampen at mye av det SU står for vil også SV være enige i, og at moderpartiet burde være glade for å ha et ungdomsparti som tør å gå foran.

– Jeg mener det ikke er usaklig å kreve et minimum av kunnskaper om arbeidsliv, demokrati og likestilling av folk som vil bli norske statsborgere, sier Halse.

Vridning mot høyre
SUs nye integreringsprogram har blitt godt tatt i mot av Frps Christian Tybring-Gjedde, som uttaler at han vil gjerne samarbeide med SV-ungdommen. Men Halse er ikke enig med Klassekampens journalist når han blir spurt om dette er en høyresving.

– Vi bygger på arbeiderbevegelsens kjerneverdier om rettigheter og plikter, uansett religiøs eller etnisk bakgrunn, sier han og legger til at vedtaket ble enstemmig vedtatt under SUs landsstyre i helga.

SV-leder Audun Lysbakken kaller SUs nye integreringsprogram for ”god, gjenkjennelig sosialistisk integreringspolitikk”. Men ikke alle er enige med Lysbakken.

Krav og sanksjoner
Nisrin El Morabit, fylkessekretær i Sør-Trøndelag SV, skrev i forkant av landsstyret en kronikk i Dagsavisen hvor hun kritiserer SU for å svelge høyresidas retorikk om at ”integreringa feiler fordi det kommer for mange innvandrere som ikke er villig til å tilpasse seg, og som ikke aksepterer ”norske verdier”. Vi må derfor bli flinkere til å stille krav”. I kronikken uttrykker El Morabit en særlig misnøye overfor hele andre kapittel i SUs integreringsprogram:

– Eksempelvis er hele andre kapittel ikke et kapittel om hvordan vi ønsker at integrering skal funke, men hvilke krav vi skal stille til de som skal integreres. Videre mener jeg at å stille krav til å bestå språk- og samfunnstest mistenkeliggjør innvandrere, og bidrar til å fortelle historien om at innvandrere egentlig ikke ønsker å integreres, og at dette må skje gjennom krav og sanksjoner.

I kronikken oppfordret El Morabits at man istedenfor å gå inn for en politikk hvor man stille strenge krav til innvandrere, heller ”burde lytte til allerede integrerte nordmenn og la dem være sentrale i arbeidet videre” og lage ”opplegg der man kan starte med integreringa umiddelbart etter at folk kommer til landet, fremfor å la dem vente flere år med å starte – i tilfelle de skal returneres”.

Les hele Nisrin El Morabits kronikk i Dagsavisen her.

Og klikk her for å lese SUs nye integreringsprogram.